Samenvatting presentatie cliëntenraden

In maart hebben we in alle regio’s overleg gehad met cliëntenraden van gecontracteerde gehandicapteninstellingen. Deze bijeenkomsten gebruiken we om cliëntenraden te informeren over ons beleid en onze afspraken met zorgaanbieders. Aan de andere kant ook om signalen en knelpunten uit de regio’s op te halen.

6 april 2017

In Groningen zijn we aangehaakt bij een bijeenkomst van het VG Belangenplatform en de CR van De Zijlen over de Kwaliteitsagenda. Ieder(in) gaf daarover een presentatie. In de andere regio’s zijn we begonnen met een inleiding door het Zorgkantoor. Via de link vindt u de presentatie over het Zorgkantoor. Alle stukken worden ook gepubliceerd op onze website.
Helaas waren niet alle cliëntenraden aanwezig. We hebben de afgelopen periode geconstateerd dat wijzigingen niet altijd door het Zorgkantoor ontvangen zijn. Om zorg te dragen dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt, vragen we u om de meest actuele gegevens van uw (centrale) cliëntenraad te mailen naar secretariaatwlz@menzis.nl.

Lijst moeilijk plaatsbare cliënten

Een actueel thema is de lijst met moeilijk plaatsbare cliënten die MEE NL heeft gepubliceerd. Zorgkantoren hebben natuurlijk een belangrijke taak om mensen met een indicatie zo snel mogelijk, zo goed mogelijk passende zorg te bieden. In overleg met de cliëntondersteuners van MEE zijn we bezig voor de mensen die het betreft in onze regio’s.
Voor een kleine groep klanten, met meervoudige problematiek, blijft het lastig om een passende plek te vinden. We zijn mogelijk aangewezen op plekken buiten onze regio’s. Dit wordt landelijk besproken. Daarnaast gaan we als Zorgkantoor over dit onderwerp ook in gesprek met aanbieders in onze eigen regio’s.
Aanwezigen pleiten bij de politiek (kabinetsformatie) voor extra geld voor de gehandicaptenzorg en niet alleen voor de ouderenzorg.

Inkoopbeleid 2018

In ons concept Inkoopbeleid 2018 staat ondersteuning van de klant centraal. We blijven persoonsvolgende financiering hanteren en willen voor klanten in de Wlz beter zichtbaar zijn. We moeten meer voorlichting geven over de zaken waar we klanten in kunnen ondersteunen. Mensen met een indicatiebesluit ontvangen nu al een welkom-brief en een folder.
Opmerkingen:

 • Meer mogelijkheden voor maatwerk voor de klanten wordt toegejuicht,
 • Let op het taalgebruik; zodat klanten het kunnen begrijpen,
 • Al contact opnemen in gemeentelijk domein en/of wijkverpleging.

Aanwezigen zijn bang dat deze extra taken door het Zorgkantoor ten koste gaan van de zorgbudgetten van de zorgaanbieder. Het betreft echter aparte budgetten, dus dat is niet zo.

Het Inkoopbeleid wordt voor een groot deel landelijk ontwikkeld. De rol van het Zorgkantoor is om te kijken hoe regionale knelpunten opgelost moeten worden. Daarnaast zal de rol van het regionale zorgkantoor verschuiven naar meer ondersteuning van de klant. We wijzen nog eens op de mogelijkheid voor klanten om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. Daarover zijn afspraken gemaakt met Zorgbelang en MEE en in Twente ook met SCOT.


Kwaliteit

In alle regio’s kwam het thema Kwaliteit aan de orde. Hoe beoordeel je kwaliteit?

De gehandicaptensector is op dit moment bezig met het kwaliteitskader. Belangrijk hierbij is het gesprek met de klant en het onderzoek naar de ervaringen van de klant. Alle zorgaanbieders gaan dit kwaliteitskader gebruiken.

We stimuleren ook het gebruik van Zorgkaart Nederland. Op Zorgkaart Nederland delen klanten ervaringen met zorgaanbieders. Voor de gehandicaptensector moet dit nog verder worden aangepast.

Er is regelmatig onduidelijkheid over de inzet van “behandeling”. Wanneer levert de zorgaanbieder ook de huisartszorg, medicatie e.d. Bepalend is of iemand woont op een plek ‘verblijf’ of ‘verblijf inclusief behandeling’. Landelijk is hier ook veel discussie over. Zodra er landelijk een richtlijn is afgesproken, publiceren we dit op onze website.

Als een zorgaanbieder kosten in rekening brengt voor extra diensten, dan moeten daar afspraken over zijn gemaakt met de cliëntenraad. Ook moet dit gepubliceerd worden op de website.


Stellingen

We hebben een aantal stellingen voorgelegd, gebaseerd op de uitgangspunten in de kwaliteitsagenda. Met de deelnemers is over onderstaande stellingen interactief gediscussieerd.

 1. De begeleiders praten met mij over wat ik wil in mijn leven.
 2. Ik ben tevreden over mijn woonplek.
 3. Ik ben tevreden over mijn werkplek.
 4. De begeleiders helpen mij goed.
 5. De aanbieder vraagt mij wat ik van mijn begeleiders vind.
 6. Als cliëntenraad kunnen wij ons werk goed doen.


Opvallende reacties over deze stellingen waren:

 • Er komen steeds meer cliënten met (ernstige) gedragsproblematiek. Dat bedreigt soms het woon- en werkklimaat van andere klanten.
 • Klanten zijn wel tevreden over hun werk, maar vragen soms om meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld bij horecawerk willen ze ook in de avonden en weekenden werken.
 • Er zijn veel veranderingen geweest, omdat de vervoerskosten niet betaald kunnen worden.
 • Een aantal voorzieningen zijn verdwenen door diverse bezuinigingen. Zoals kapsalon, winkel, kinderboerderij.
 • Over medewerkers zijn de meesten zeer tevreden. Alleen moeten ze veel administratief werk doen, waardoor er minder tijd voor de klant is.
 • Het is vaak lastig om genoeg mensen te krijgen die in de cliëntenraad willen. Klanten worden ouder en verwanten dus ook. Sommige bewoners hebben geen vertegenwoordiger.
 • Voor velen is het ook onduidelijk wat de functie precies is. Het Zorgkantoor mag best eisen stellen waar een cliëntenraad aan moet voldoen.

We kijken enthousiast terug op de bijeenkomsten en we willen de deelnemers hartelijk bedanken voor hun inbreng.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.