Huishoudelijke hulp in de Wlz

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 (vanaf 1 april 2017) niet alleen het schoonhouden van het huis onder de Wlz valt. De definitie ‘schoonmaak’ wordt verbreed naar ‘huishoudelijke hulp’. Daar vallen ook opruimen, verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd klaarmaken onder.

10 april 2017

Aanspraak huishoudelijke hulp verbreed
De reden voor de aanpassing is de overheveling van de uitvoering van de schoonmaak van de Wmo naar de Wlz per 1 april 2017 en de verwarring die er is ontstaan over de term schoonhouden van de woning. In veel gemeenten werd huishoudelijke hulp aangeboden die breder was dan alleen schoonmaak van de woonruimte. De verbreding is met name van belang voor cliënten met een modulair pakket thuis (MPT) en met overbruggingszorg. De huishoudelijke hulp die ze vanuit de gemeente kregen wordt per 1 april 2017 overgeheveld naar de Wlz. Het Zorgkantoor stelt per cliënt €3400,- per jaar beschikbaar om de huishoudelijke hulp te organiseren. Aanbieders van Wlz-zorg zijn verantwoordelijk om de huishoudelijke hulp in overleg met de cliënt te organiseren. 

Hetzelfde aantal uren
Het ministerie geeft zorgaanbieders en cliënten de tijd om de huishoudelijke hulp in te regelen in de bestaande zorg thuis. Dit betekent dat er een overgangsregeling geldt en dat u in het jaar 2017 de omvang in uren huishoudelijke hulp mag blijven ontvangen zoals u die ook geleverd kreeg in de Wmo. In de loop van 2017 gaat uw zorgaanbieder met u in gesprek om te bekijken hoe de huishoudelijke hulp per 2018 passend georganiseerd kan worden.

Cliënten met een PGB Wlz vallen ook onder het overgangsrecht als zij tot 1 april 2017 nog huishoudelijke hulp in de Wmo ontvingen die nu door de gemeente wordt stopgezet. In onderstaand PDF-document leest u de veel gestelde vragen over schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-cliënten. Daarnaast kunt u de lijst met zorgaanbieders raadplegen.

 

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.