Eigen bijdrage per 1 april 2018

publicatiedatum 9 maart 2018

Eigen bijdrage voor begeleiding groep (dagbesteding) en behandeling

Vanaf 1 april tellen ‘begeleiding groep’ (dagbesteding) en ‘behandeling’ mee bij de berekening van de eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis (MPT) of overbruggingszorg.

Dus bent u 18 jaar of ouder? En ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u een eigen bijdrage.

Gevolgen

  1. Ontvangt u alleen dagbesteding en/of behandeling? Dan gaat u vanaf 1 april 2018 voor het eerst een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft u daar in februari schriftelijk over geïnformeerd.
  2. Vanaf 1 april 2018 gaan de uren dagbesteding en behandeling ook  meetellen in de urenberekening. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw (huidige) eigen bijdrage.

Het CAK berekent voor u de eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Met behulp van de rekenhulp van het CAK kunt u snel en eenvoudig een proefberekening van de eigen bijdrage maken.

Extramurale behandeling

Voor de behandeling op basis van de subsidieregeling extramurale behandeling (aanvullende geneeskundige zorg) verandert er niets. Daarvoor betaalt u geen eigen bijdrage, ook niet na 1 april 2018.

Vragen?

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK. Of bezoek de website voor extra informatie. 

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.