Toekomstbestendige zorg in het aardbevingsgebied

Presentatie visie toekomstbestendige zorg tijdens werkbezoek minister De Jonge

Iedereen wil graag dat goede zorg beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijft in de toekomst voor de bewoners van het aardbevingsgebied. Dat is het doel waar bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nationaal Coördinator Groningen mee aan de slag zijn gegaan. Verenigd in de Stuurgroep Zorg hebben zij hierover afspraken gemaakt in de visie (Bevings)bestendige zorg in Groningen. Samen hebben zij vastgesteld hoe de zorginfrastructuur voor intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het gebied eruit moet zien om dit doel te bereiken. Daarbij is ook rekening gehouden dat een groot aantal zorggebouwen moet worden versterkt. Het uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk tijdelijk moeten verhuizen. In de visie doen de partijen voorstellen voor vernieuwing en verbetering van de invulling van de zorg in het gebied, als antwoord op de toekomstige zorgvraag.

Op 8 oktober is de visie tijdens een werkbezoek gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge van VWS. Hij reageerde positief op de visie. Hij noemt het een heldere visie: ambitieus en tegelijkertijd ook haalbaar met belangrijke aanknopingspunten voor VWS programma’s.

10 oktober 2018

De herinrichting van de zorginfrastructuur is ook nodig omdat de zorg verandert. De behoeften en daarmee de zorgvragen van inwoners veranderen. De complexiteit en zwaarte van zorg nemen toe, evenals het tekort aan zorgmedewerkers. Ook neemt het aantal inwoners af en verhoudingsgewijs komen er meer ouderen en minder jongeren. Om goede zorg aan iedereen te kunnen blijven leveren, zijn maatregelen nodig en moet specialistische zorg centraliseren.

Zo lang mogelijk (net zoals) thuis

Het toekomstbeeld waar de partijen naar toe willen werken is dat inwoners van het aardbevingsgebied zo lang mogelijk fijn en gezond thuis kunnen wonen. Dit is gebaseerd op behoeften en zorgvragen van de Groningers. Zij krijgen zorg en begeleiding die nodig is, aan huis of via zorg op afstand. Als zelfstandig wonen niet meer gaat dan kunnen zij – net zoals thuis - veilig wonen in (kleinschalige) vormen van beschermde woonomgeving. Passend bij hun leven en zorgbehoefte en in de eigen buurt. De woonvormen liggen verspreid in de regio, in dorpen waar ook andere voorzieningen beschikbaar zijn. De bewoners kunnen gebruik maken van de voorzieningen en ontmoetingsplaatsen in de wijk of het dorp. De zorg is onderdeel van de gemeenschap en mensen helpen elkaar.

Mensen met een verstandelijke handicap werken zoveel mogelijk in de buurt. Voor de ouderenzorg is dit de invulling van thuis in het verpleeghuis en de geestelijke gezondheidszorg biedt meer en meer ambulante begeleiding.

Beste locaties voor zorg in de toekomst

In nauwe samenspraak met allerlei betrokken partijen heeft de stuurgroep in de visie het antwoord geformuleerd op de vraag welke zorg nodig is in de toekomst, hoe de partijen deze het beste kunnen organiseren en welke gebouwen daarbij passen. Alle zorggebouwen worden aardbevingsbestendig en levensloopbestendig. Ook is besproken hoe de verschillende zorgaanbieders met elkaar blijven samenwerken om dit te realiseren. Op basis van deze informatie zijn de beste locaties voor zorggebouwen in de regio bepaald. De totale capaciteit blijft beschikbaar, maar op sommige plekken betekent dit dat er nieuw wordt gebouwd en op andere plekken dat aan bestaande gebouwen een nieuwe invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld verpleging in plaats van verzorging. In het verlengde hiervan krijgt een aantal gebouwen een andere functie en worden zij niet meer voor zorg gebruikt. 

Belangrijke stap in omvangrijk proces

Deze zorgvisie is een belangrijke stap op weg naar goede zorg in de toekomst in een ambitieus, omvangrijk en complex proces. Partijen zijn nu aan de slag met de concrete uitwerking van de visie, te beginnen met vijf kansrijke projecten in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Slochteren en Uithuizen. Om de visie te kunnen realiseren wordt met veel partijen verder worden gesproken. Dit gaat uiteraard ook in samenspraak met onder andere cliënten en inwoners. Er moeten financiële afspraken worden gemaakt met overheid, gebouweigenaren en zorgaanbieders. Ook de versterkingsadviezen van gebouwen die nu nog niet duidelijk zijn, kunnen invloed hebben op de realisatietermijn en/of de inhoud van de plannen. 

Essentieel voor de uitvoering van de visie is de beschikbaarheid van de versterkingsmiddelen. Wanneer de Minister van EZK deze van de NAM beschikbaar heeft gekregen kan worden gestart, nadat ook andere partijen hun bijdrage leveren.

 

(foto: Wouter Smit)

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.