Maatregel wooninitiatieven

Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood

Kleinschalige wooninitiatieven die zorg leveren gefinancierd met persoonsgebonden budget op basis van de Wlz die tijdens de coronacrisis in ernstige financiële problemen zijn gekomen, kunnen een tegemoetkoming krijgen.

20 juli 2020

Het gaat om wooninitiatieven waar de continuïteit van zorg van bewoners in het gedrang is gekomen vanwege langdurige leegstand door corona. De pgb-maatregelen van begin april bleken voor deze initiatieven niet in alle gevallen toereikend. Om deze wooninitiatieven tegemoet te komen wordt de EKC-regeling (‘Extra Kosten Corona’) verruimd. Hierdoor kunnen één of meerdere bewoners in het wooninitiatief (tijdelijk) extra budget krijgen, en zo een deel van de weggevallen zorginkomsten compenseren.


De tegemoetkoming geldt enkel bij financiële problemen die ontstaan als bewoners van een wooninitiatief na het ingaan van de coronamaatregelen zijn overleden en er nog geen nieuwe bewoners zijn. Leegstand ontstaan vanwege andere redenen dan overlijden, kunnen worden gecompenseerd met de al beschikbare pgb-maatregel ‘declaratie niet-geleverde zorg’. Vanwege Covid-19 overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen bezet te krijgen. Wooninitiatieven waar sinds maart jl. voor langere tijd lege plekken zijn, kunnen in ernstige financiële problemen komen. Deze wooninitiatieven kunnen zich nu melden bij het zorgkantoor voor een tegemoetkoming. Om de tegemoetkoming te krijgen is belangrijk dat het wooninitiatief eerst zelf actie heeft ondernomen om de financiële problemen op te lossen. Het wooninitiatief moet kunnen aantonen dat er bijvoorbeeld contact is opgenomen met de bank, verhuurder, pensioenfonds of Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen.


Tegemoetkoming voor zorginkomsten

De tegemoetkoming is nadrukkelijk bedoeld om weggevallen zorginkomsten op te vangen. Huurinkomsten die het initiatief misloopt kunnen niet uit het pgb worden gecompenseerd. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de periode die loopt tot 1 september. Gegeven de ontwikkelingen i.r.t. corona, wordt ervan uit gegaan dat de coronacrisis na deze datum niet meer van invloed is op de leegstand.

Bent u bewoner van een wooninitiatief en heeft u vragen hierover? Antwoord op veelgestelde vragen vindt u in ons overzicht.

Heeft u een vraag vanuit het perspectief van een wooninitiatief? Neem dan contact op met onze collega’s via 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur). Of stel uw vraag via ons contactformulier

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.