Wie zijn wij

Menzis Zorgkantoor

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt formeel voornamelijk uitgevoerd door Wlz-uitvoerders, maar in de praktijk zijn de werkzaamheden grotendeels neergelegd bij regionaal werkende zorgkantoren. Ieder zorgkantoor werkt in haar regio voor alle verzekerden, woonachtig in die regio. Zorgkantoren hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft.

Menzis Zorgkantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Menzis Zorgkantoor vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. U mag er dus van uit gaan dat Menzis Zorgkantoor alles doet om uw privacy te beschermen.

Menzis Zorgkantoor is onderdeel van Menzis Zorgvezekeraar. Menzis is met ruim 2 miljoen klanten een van de grote zorgverzekeraars van Nederland.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.