Menzis Zorgkantoor

Menzis Zorgkantoor regio Arnhem, Groningen en Twente

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt formeel voornamelijk uitgevoerd door Wlz-uitvoerders, maar in de praktijk zijn de werkzaamheden grotendeels neergelegd bij regionaal werkende zorgkantoren. Ieder zorgkantoor werkt in haar regio voor alle verzekerden, woonachtig in die regio. Zorgkantoren hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij zorgaanbieders. Dit doet het zorgkantoor voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg die in een instelling (gaan) verblijven en voor mensen die met Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT) zorg in hun thuissituatie krijgen. 

Ook als u voor deze zorg een Persoonsgebonden Budget (PGB) kiest, krijgt u dit van het zorgkantoor. Een zorgkantoor voert de Wlz uit in een bepaalde regio. De gemeente waar u woont, bepaalt bij welk zorgkantoor u moet zijn. Het Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg in de regio’s Groningen, Arnhem en Twente. 

Missie

De missie van het zorgkantoor is: een klantgerichte, doelmatige, uniforme en concurrentievrije uitvoering van de Wlz. Verzekerden hebben gelijke rechten. Zorg en hulpverlening dient van een hoog kwalitatief niveau te zijn. Het zorgkantoor geeft deze uitgangspunten in de praktijk concreet handen en voeten. Het zorgkantoor onderhoudt daarvoor dan ook intensieve relaties met de zorgaanbieders en patiënten / cliëntenorganisaties in de regio.

Werkzaamheden

De uitvoering van de Wlz is vanaf 2015 in handen van de zorgkantoren, zij voerden eerder de AWBZ uit. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar proberen af te stemmen.

Taken

Het zorgkantoor heeft de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat hun verzekerden die geïndiceerde zorg en overige diensten kunnen verkrijgen, waarop zij aangewezen zijn. Dit wordt wel de 'zorgplicht' van de Wlz-uitvoerder genoemd. Ter uitvoering van zijn zorgplicht, dient de Wlz-uitvoerder de volgende werkzaamheden te (laten) verrichten:
  • Hij sluit zorginkoopovereenkomsten met zorgaanbieders op grond waarvan die zorgaanbieders namens hem de zorg aan zijn verzekerden zullen verlenen waarop zijn verzekerden (getuige hun indicatiebesluit) zijn aangewezen. Dit gebeurt zowel voor zorg in een instelling als voor zorg die in het kader van een VPT geleverd wordt.
  • Hij beoordeelt of iemand in aanmerking kan komen voor een VPT, MPT of PGB.
  • Indien iemand voor zorg met verblijf of een VPT kiest, zorgt hij ervoor dat de benodigde zorg binnen redelijke termijn en daar waar de betrokkene woont (VPT) of wil gaan wonen (zorg met verblijf) voor de verzekerde beschikbaar is.
  • Indien iemand voor een PGB kiest, zorgt hij ervoor dat het budget tijdig beschikbaar is.
  • Hij verstrekt zijn verzekerden informatie over de (voorwaarden verbonden aan de) diverse leveringsvormen, over het gecontracteerde zorgaanbod (wie is waarvoor gecontracteerd, wat zijn de verschillen tussen de gecontracteerde zorgaanbieders, zijn er wachttijden en zo ja, hoe lang zijn deze?).
  • Hij bemiddelt een verzekerde die gekozen heeft voor zorg in een instelling of voor een VPT desgevraagd naar een geschikte gecontracteerde zorgaanbieder.
  • Desgevraagd zorgt hij voor cliëntondersteuning bij de zorgplanbesprekingen.
  • Hij bemiddelt indien een verzekerde die voor zorg in een instelling of voor een VPT heeft gekozen, van mening is dat de zorgaanbieder binnen de grenzen van het indicatiebesluit verkeerde of te weinig zorg levert, dan wel de bepalingen over de zorgplanbespreking en het zorgplan niet nakomt en de cliënt en de zorgaanbieder hier niet zelf uitkomen.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.