Wmo-hulp aanvragen

U heeft huishoudelijke hulp, vervoer, woningaanpassingen of een rolstoel nodig?

Als u niet meer zoals voorheen uw eigen huishouding kunt doen, zoals schoonmaakwerkzaamheden, bereiden van de maaltijden etc. dan kunt u een beroep doen op de huishoudelijke voorzieningen van de gemeente. Ook als u een rolstoel nodig heeft, omdat u beperkt bent in uw mobiliteit, of uw huis moet aangepast worden aan uw beperkingen (handicap), kunt u hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen. Vanaf 2015 kunt u ook voor jeugdzorg terecht bij uw gemeente.

U kunt via de gemeente voorzieningen krijgen op de volgende zorggebieden:

  • Wonen;
  • Vervoer;
  • Rolstoelen;
  • Hulp bij het huishouden;
  • Jeugdzorg.

Hoe vraag ik deze voorzieningen aan?

U bent een inwoner van een gemeente en staat daar ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Bij de gemeente waar u ingeschreven staat kunt u deze voorzieningen aanvragen.
Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket voor vragen en advies. Iedere gemeente noemt zo’n loket weer anders. Bijvoorbeeld Wmo-loket, Loket Wegwijs of Zorgloket.

Voor een aantal Wmo-voorzieningen heeft u een indicatie nodig.

Dit is een beoordeling waarin staat of u inderdaad ondersteuning nodig heeft, wat voor ondersteuning en hoe vaak. Uw gemeente kan u hier meer informatie over geven. Tevens kunt u bij uw gemeente, meestal bij het loket, een aanvraagformulier voor uw gewenste voorziening opvragen.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.