Zorg nodig

U heeft langdurige zorg nodig?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die blijvend, de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Meestal wordt deze zorg in een instelling verleend maar soms is dat thuis ook mogelijk.

Het Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg in de regio’s Groningen, Twente en Arnhem voor alle inwoners. U hoeft dus niet bij Menzis verzekerd te zijn. Woont u in een andere regio? Dan regelt een ander zorgkantoor uw langdurige zorg.

De belangrijkste punten uit de Wlz

Recht op zorg
Klanten met een CIZ indicatie, hebben recht op zorg als zij 24 uur per dag zorg dichtbij moet hebben of permanent toezicht nodig hebben.

Volledig zorgpakket
Klanten met een passende indicatie, hebben recht op een volledig zorgpakket. Hierin kan zitten:
  • huishoudelijke hulp
  • verblijf
  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • behandeling
  • eigen gebruik van hulpmiddelen zoals rolstoel en scootmobiel
  • vervoer
Thuis of in een zorginstelling
Klanten kunnen kiezen tussen zorg thuis of in een zorginstelling. Als men thuis zorg wil moet dit wel verantwoord zijn en mag de zorg in principe niet duurder zijn dan in een zorginstelling.
Zorgplan
In het zorgplan staan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de klant centraal. Het zorgplan wordt door zorgverlener en klant samen opgesteld. Ook het sociale netwerk van de klant wordt bij de bespreking van het zorgplan betrokken.

Welke zorg als ik niet in aanmerking kom voor Wlz?

Als u niet in aanmerking komt voor langdurige zorg uit de Wlz, dan komt u misschien in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De gemeente regelt deze zorg. De Wmo is er voor iedereen die een lichtere vorm van ondersteuning nodig heeft. De gemeente regelt deze ondersteuning thuis. Het gaat dan om zaken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. 

Als u verpleging en verzorging thuis nodig heeft, kunt u die via uw zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet ontvangen. De wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in de geneeskundige zorg thuis. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u wat u aan verpleging en verzorging nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert de zorg en stemt af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Cliëntondersteuning

U heeft recht op cliëntondersteuning wanneer u een indicatie van het CIZ heeft voor zorg uit de Wlz. Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg met de zorgaanbieder kunt u een beroep doen op de Menzis Zorgadviseur, maar ook op cliëntondersteuners die hiervoor speciaal gecontracteerd zijn door het Menzis Zorgkantoor.

VPTZ: kosteloze hulp in de terminale zorg

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) ondersteuning zodat deze laatste fase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. VPTZ-vrijwilligers komen daar waar een patiënt thuis is, dus ook in een verzorgings- of verpleeghuis.

U kunt ons bellen

De Zorgadviseur van het Zorgkantoor is goed op de hoogte van alle regels en wijst u graag de weg naar geschikte zorg bij u in de buurt. Ook helpen we u met het zoeken naar een zorgaanbieder die bij uw wensen en de gewenste financieringsvorm past.   
Heeft u vragen of hulp nodig? De Zorgadviseur helpt u graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer: 088 222 42 42. We helpen u graag van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 19.00 uur.

Zorgatlas

In de zorgatlas staan alle zorgaanbieders waarmee Menzis een contract heeft afgesloten. De Zorgatlas vindt u op onze website.

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over de langdurige zorg? De zorgadviseur wijst u de weg! 

Bel: 088 222 42 42

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.