Zorg in een instelling

Als u kiest voor zorg in een instelling dan krijgt u daar alle zorg en begeleiding die u nodig heeft. Uw kamer wordt schoongemaakt en de instelling zorg voor uw maaltijden. De instelling regelt ook de administratie en de betaling van uw zorg.


Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

U sluit een zorgleveringsovereenkomst met uw zorgaanbieder. In deze overeenkomst staan algemene voorwaarden beschreven, zoals het gebruik van uw persoonlijke gegevens. U maakt met uw zorgaanbieder ook afspraken over de zorg die u nodig hebt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke wensen.

In het zorgplan staat bijvoorbeeld:
 • wat u zelf wilt doen
 • waar u hulp bij wilt
 • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven
Ook maakt u afspraken met de zorgaanbieder hoe en hoe vaak het zorgplan wordt besproken. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar. Bij het opstellen en bespreken van het zorgplan mag altijd een familielid of een bekende aanwezig zijn. U kunt bij het opstellen en bespreken van het zorgplan ook gratis gebruik maken van cliƫntondersteuning.

Zorgatlas

In de zorgatlas staan alle zorgaanbieders waarmee Menzis een contract heeft afgesloten. De Zorgatlas vindt u op onze website.

Wachtlijst

U staat op een wachtlijst?
Als u een indicatie voor zorg heeft gekregen kunt u een zorgaanbieder kiezen. Heeft u bij de indicatie een voorkeur aangegeven voor een zorgaanbieder dan gaat deze indicatie direct naar de zorgaanbieder van voorkeur.
De zorgaanbieder neemt zo spoedig mogelijk contact met u op en maakt afspraken over de zorginzet. Het kan zijn dat er direct een zorgverlener bij u komt om u te helpen. Het kan ook zijn dat u nog even wachten moet voordat u de zorg kunt krijgen, dit is meestal het geval bij het wonen in een zorg-voorziening zoals een verzorgingshuis, verpleeghuis, instelling voor gehandicapten of een psychiatrische instelling.

Als er nog geen plaats is komt u op een wachtlijst
Als u nog even wachten moet totdat u aan de beurt bent dan wordt u op een wachtlijst geplaatst. De zorgaanbieder moet wel samen met u ervoor zorgen dat de tijd van het wachten op een verantwoorde manier gaat gebeuren. Als het nodig is zal de zorgaanbieder dan ook ter overbrugging alvast de zorg thuis bij u inzetten.


De Menzis Zorgadviseur kan u hierbij gratis helpen:

 • De Zorgadviseur staat voor u klaar om eventueel zorg te bemiddelen, u te adviseren en u voor te lichten.
 • Wij brengen uw wensen/problemen in kaart en zoeken samen met u naar oplossingen.
 • Als het nodig is gaan wij samen met u en met de zorgaanbieder van uw voorkeur de zorg thuis regelen tijdens de wachtperiode tot de zorgaanbieder van voorkeur plaats heeft, dit noemt men ook wel overbruggingszorg.
 • Als de zorginstelling van voorkeur niet de zorg kan leveren die bij u past, gaan wij op zoek een andere zorginstelling bij u in de buurt die u deze zorg wel kan bieden.

Aanvullend verzekeren, wel of niet doen bij een Wlz indicatie?

Woont u in een Wlz instelling en ontvangt u van diezelfde instelling ook behandeling? Dan ontvangt u de volgende zorg ook van deze instelling:

 • Huisartsenzorg
 • Farmacie
 • Hulpmiddelenzorg
 • Tandheelkundige zorg

U krijgt deze zorg niet meer vergoed vanuit uw basisverzekering. Dit geldt vanaf de dag dat u in de Wlz instelling verblijft en daadwerkelijk behandeling ontvangt. De Wlz instelling waar u verblijft regelt deze zorg voor u.


De basisverzekering blijft voor u verplicht voor de overige zorg uit de zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.


Aanvullende verzekering

Of het afsluiten van een aanvullende verzekering voor u zinvol is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De Wlz instelling waar u woont kan u daarbij helpen door informatie te geven over de zorg die zij verlenen. Ook kunt u bij uw instelling terecht voor vragen over aanvullende zorg.

Voor het afsluiten of wijzigen van polissen en aanvullende pakketten kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u vragen?

De Menzis Zorgadviseur helpt u graag. U kunt de Menzis Zorgadviseur van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 222 42 42.

Eigen bijdrage

In de Wlz is een eigen bijdrage Wlz wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK berekent uw eigen bijdragen en stuurt u een factuur. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouding en uw indicatie. 

Vragen over de eigen bijdrage
Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

Partneropname

Met uw partner meeverhuizen naar een zorginstelling
Als u moet worden opgenomen in een Wlz-instelling voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, dan kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling. Ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor de Wlz-zorg kan uw partner meeverhuizen.

Vanuit de Wlz worden de kosten hiervoor vergoed. Uw partner krijgt met deze regeling recht om samen met u te wonen in een zorginstelling, maar uw partner krijgt hiermee echter geen recht op zorg. Heeft uw partner toch zorg nodig? Dan moet dit apart worden geregeld volgens de gebruikelijke procedures van bijvoorbeeld de Wmo of Zvw, of uw partner moet zelf ook een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen.

Hoe kunnen partners samen opgenomen worden?
Als u samen naar een zorginstelling wilt verhuizen is het belangrijk dat u kiest voor een zorgaanbieder die partnerplekken aanbiedt. Niet elke zorgaanbieder doet dit en zorgaanbieders zijn dit ook niet verplicht.

Als er woonruimte voor u en uw partner beschikbaar is, dan kunt u samen verhuizen. De zorgaanbieder meldt dit bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Hiermee kan hij de kosten voor huisvesting van uw partner declareren bij het Zorgkantoor. Daarnaast brengt het CAK op basis van die registratie de wettelijke eigen bijdrage in rekening bij uw partner. Uw partner krijgt geen indicatie, het gaat dan alleen om een registratie.

Als er (nog) geen woonruimte voor u samen beschikbaar is bij uw aanbieder van voorkeur, dan zijn er twee opties. Als uw gezondheid het toelaat kunt u ervoor kiezen om samen met uw partner op de wachtlijst van de voorkeursaanbieder geplaatst te worden. Zodra er plek is kunt u samen opgenomen worden. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de nodige zorg ontvangen. Als opname niet kan wachten, dan kunt u opgenomen worden bij een andere zorgaanbieder dan de voorkeursaanbieder. De opname bij een andere zorgaanbieder kan tijdelijk of langdurig zijn en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeur voor een specifieke zorgaanbieder, het zorgaanbod, de beschikbaarheid van woonruimte en de mogelijkheid om verder weg te gaan wonen.

Zowel bij de keuze voor een zorgaanbieder als het regelen van tijdelijke zorg kunnen de zorgadviseurs van het Zorgkantoor u daarbij helpen.

Verhuiskosten

Als u zelf verhuist naar een ander kamer in de instelling of u verhuist van de instelling naar huis, dan moet u de verhuiskosten zelf betalen. Als de instelling waar u woont wilt dat u verhuist vanwege een renovatie, vervangende nieuwbouw of sluiting van een locatie, dan vergoedt de instelling de kosten die u voor deze verhuizing moet maken. Dit geldt overigens niet wanneer u en de instelling uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

U kunt ons bellen

De Zorgadviseur van het Menzis Zorgkantoor is goed op de hoogte van alle regels en wijst u graag de weg naar geschikte zorg bij u in de buurt. Ook helpen we u met het zoeken naar een zorgaanbieder die bij uw wensen en de gewenste financieringsvorm past.

Heeft u vragen of hulp nodig? De Zorgadviseur helpt u graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer: 088 222 42 42. We helpen u graag van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.