Zorg thuis

Wilt u uw zorg thuis ontvangen? Dat kan op verschillende manieren. Wel wil het zorgkantoor graag beoordelen of de zorg die thuis geleverd wordt doelmatig en verantwoord is. Voor deze beoordeling kan het zorgkantoor gebruik maken van het adviesformulier en/of de rekenmodule. De beslissing van het zorgkantoor wordt vastgelegd in een beschikking. Hieronder staan de verschillende vormen van zorg thuis beschreven:
 • Volledig Pakket thuis (VPT)
 • Modulair pakket thuis (MPT
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Combinatie MPT en PGB
Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

U sluit een zorgleveringsovereenkomst met uw zorgaanbieder. In deze overeenkomst staan algemene voorwaarden beschreven, zoals het gebruik van uw persoonlijke gegevens. U maakt met uw zorgaanbieder ook afspraken over de zorg die u nodig hebt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke wensen.

In het zorgplan staat bijvoorbeeld:
 • wat u zelf wilt doen
 • waar u hulp bij wilt
 • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

Ook maakt u afspraken met de zorgaanbieder hoe en hoe vaak het zorgplan wordt besproken. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar. Bij het opstellen en bespreken van het zorgplan mag altijd een familielid of een bekende aanwezig zijn. U kunt bij het opstellen en bespreken van het zorgplan ook gratis gebruik maken van cliëntondersteuning.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Met een volledig pakket krijgt u thuis zorg van een zorginstelling. Hierbij horen ook: toezicht en bescherming, maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Net zoals u deze in een zorginstelling zou krijgen. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen. Ook de normale waskosten voor kleding betaalt u zelf. Wel biedt de instelling de mogelijkheid voor u de was te doen tegen een redelijke vergoeding.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Met een modulair pakket krijgt u een deel van de zorg van een zorginstelling en kunt u een deel zelf regelen. U kunt ook delen van de zorg door verschillende aanbieders laten leveren. Met het MPT krijgt u geen maaltijden. Ook de huur of de hypotheek van uw woning blijft u zelf betalen, net als bij het volledig pakket (VPT).

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget krijgt u een zorgbudget en organiseert u daarmee zelf uw zorg. U kiest bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt. De zorgverlener moet de zorg wel bij u thuis kunnen leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Wel stellen we eisen aan het PGB. De zorg moet bijvoorbeeld van goede kwaliteit zijn. Ook moet u (of uw vertegenwoordiger) de taken en plichten kunnen uitvoeren die aan het budget zijn verbonden. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op uw eigen rekening.

Combinatie MPT en PGB

Het is mogelijk om een modulair pakket (MPT) te combineren met een persoonsgebonden budget (PGB). De combinatie PGB en MPT mag niet meer kosten dan als de totale zorg met een PGB betaald zou worden. De zorgaanbieder die de zorg in natura levert, geeft aan hoeveel deze in rekening brengt. Vervolgens kijken we hoeveel budget overblijft voor het PGB.

Meer maatwerk bij Wlz-zorg thuis

Sinds 1 juli 2018 is de regeling Extra Kosten Thuis uitgebreid. Extra Kosten Thuis (EKT) is extra budget voor Wlz-zorg thuis. Dit is mogelijk als uw zorgprofiel te weinig financiële ruimte biedt en u niet uitkomt met uw budget. Het budget kan dan met maximaal 25% worden verhoogd.

Voor wie

 U kunt gebruik maken van de (uitgebreide) EKT-regeling als:

 • u zorg krijgt met een persoonsgebonden budget (PGB) of met een modulair pakket (MPT);
 • het beschikbare aantal uren/budget aantoonbaar onvoldoende is;
 • u met de EKT-regeling alsnog thuis verantwoorde zorg thuis kunt krijgen.

Hoe het werkt

 • Heeft u een MPT? Dan beoordeelt uw zorgaanbieder in hoeverre extra zorg nodig is.
 • Koopt u uw zorg in met een PGB? En komt u niet uit met uw huidige budget? Neem dan contact op met de afdeling PGB-Wlz van het zorgkantoor. U krijgt dan een aanvraagformulier. We toetsen vooraf, op basis van het aanvraagformulier en aanvullende voorwaarden, of u het extra budget nodig heeft.

Eigen bijdrage

In de Wlz is een eigen bijdrage Wlz wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK berekent uw eigen bijdragen en stuurt u een factuur. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouding en uw indicatie.

Vragen over de eigen bijdrage
Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

U kunt ons bellen

De Zorgadviseur van het Menzis Zorgkantoor is goed op de hoogte van alle regels en wijst u graag de weg naar geschikte zorg bij u in de buurt. Ook helpen we u met het zoeken naar een zorgaanbieder die bij uw wensen en de gewenste financieringsvorm past.

Heeft u vragen of hulp nodig? De Zorgadviseur helpt u graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer: 088 222 42 42. We helpen u graag van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.