Zorg thuis

Wilt u uw zorg thuis ontvangen? Dat kan op verschillende manieren. Wel wil het zorgkantoor graag beoordelen of de zorg die thuis geleverd wordt doelmatig en verantwoord is. Voor deze beoordeling kan het zorgkantoor gebruik maken van het adviesformulier en/of de rekenmodule. De beslissing van het zorgkantoor wordt vastgelegd in een beschikking. Hieronder staan de verschillende vormen van zorg thuis beschreven:
  • Volledig Pakket thuis (VPT)
  • Modulair pakket thuis (MPT
  • Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Combinatie MPT en PGB
Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

U sluit een zorgleveringsovereenkomst met uw zorgaanbieder. In deze overeenkomst staan algemene voorwaarden beschreven, zoals het gebruik van uw persoonlijke gegevens. U maakt met uw zorgaanbieder ook afspraken over de zorg die u nodig hebt. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke wensen.

In het zorgplan staat bijvoorbeeld:
  • wat u zelf wilt doen
  • waar u hulp bij wilt
  • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
  • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
  • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

Ook maakt u afspraken met de zorgaanbieder hoe en hoe vaak het zorgplan wordt besproken. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.. Bij het opstellen en bespreken van het zorgplan mag altijd een familielid of een bekende aanwezig zijn. U kunt bij het opstellen en bespreken van het zorgplan ook gratis gebruik maken van cliƫntondersteuning.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Met een volledig pakket thuis krijgt u thuis zorg van een zorginstelling. Hierbij horen ook toezicht en bescherming, maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Net zoals u deze in een zorginstelling zou krijgen. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen. De normale waskosten voor kleding moet u zelf bekostigen. Wel biedt de instelling de mogelijkheid de was voor u tegen een redelijke vergoeding te doen.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Met een Modulair Pakket Thuis kunt u een deel van de zorg van een zorginstelling krijgen en een deel zelf regelen. U kunt ook delen van de zorg door verschillende aanbieders laten leveren. Met het MPT krijgt u geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden. De huur of de hypotheek van uw woning moet u net als bij het volledig pakket thuis (VPT) zelf blijven betalen.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u een budget en organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt. De zorgverlener moet de zorg wel bij u thuis kunnen leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Er worden eisen gesteld aan het PGB. De zorg moet bijvoorbeeld van goede kwaliteit zijn. Ook moet u (of uw vertegenwoordiger) de taken en plichten die aan het budget zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.

Combinatie MPT en PGB

Het is mogelijk om een modulair pakket thuis te combineren met een Persoonsgebonden budget. De combinatie PGB en MPT mag niet meer kosten dan de hele indicatie omzetten naar PGB. Hiervoor moet de zorgaanbieder die de Zorg in natura levert aangeven hoeveel zij in rekening brengen. Vervolgens wordt er dan gekeken hoeveel er voor het PGB over blijft.

Eigen bijdrage

In de Wlz is een eigen bijdrage Wlz wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK berekent uw eigen bijdragen en stuurt u een factuur. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouding en uw indicatie.

Vragen over de eigen bijdrage
Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

U kunt ons bellen

De Zorgadviseur van het Menzis Zorgkantoor is goed op de hoogte van alle regels en wijst u graag de weg naar geschikte zorg bij u in de buurt. Ook helpen we u met het zoeken naar een zorgaanbieder die bij uw wensen en de gewenste financieringsvorm past.


Heeft u vragen of hulp nodig? De Zorgadviseur helpt u graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer: 088 222 42 42. We helpen u graag van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.