Belangrijke data 2018

Menzis Zorgkantoor

Gedurende het kalenderjaar dienen zorgaanbieders zorg te dragen voor tijdige aanlevering van verschillende soorten gegevens. Als geheugensteun zijn hieronder de betreffende data vermeld, naast een aantal andere belangrijke momenten in het jaar.

 

Januari  2018  
 15 Aanleveren overeenkomst subsidieregeling Extramurale behandeling (EB) 2018
Zorgaanbieders met budgetafspraken voor subsidieregelingen
 24 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 december 2017
Alle zorgaanbieders
 28 Uiterste datum indiening EWS-format 4e kwartaal 2017 Zorgaanbieders met budgetratio < 20% en nieuwe zorgaanbieders
Februari 2018  
23 Uiterste datum aanleveren correcties AW319 over 2017 en aanleveren AW319 januari 2018
Alle zorgaanbieders
Maart 2018   
23  Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 februari 2018
Alle zorgaanbieders
April 2018  
Uiterste datum aanleveren van de volledig ingevulde en door de accountant gewaarmerkte nacalculatieformulieren 2017 (inclusief de getekende controleverklaring) 

Alle zorgaanbieders

16 Datum onder voorbehoud
Uiterste datum aanleveren ‘Verantwoordingsformulier subsidieregelingen 2017’ Extramurale Behandeling (EB) inclusief bestuursverklaring
Zorgaanbieders met budgetafspraken voor subsidieregelingen 
25 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 maart 2018
Alle zorgaanbieders
28 Uiterste datum indiening EWS-format 1e kwartaal 2018
Zorgaanbieders met budgetratio < 20% en nieuwe zorgaanbieders
 Mei 2018  
25 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 april 2018
Alle zorgaanbieders
31  Uiterste datum indiening nacalculatieformulieren 2017 bij de NZa  Alle zorgaanbieders/Menzis Zorgkantoor
31 Uiterste datum aanleveren kwaliteitsrapport  Zorgaanbieders GZ
31 Uiterste datum publiceren en beschikbaar stellen jaardocumenten 2017  Alle zorgaanbieders
Juni 2018  
25 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 mei 2018
Alle zorgaanbieders
30 Uiterste datum aanleveren kwaliteitsverslag Zorgaanbieders V&V
Juli  2018  
24 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juni 2018 Alle zorgaanbieders
28  Uiterste datum indiening EWS-format 2e kwartaal 2018
Zorgaanbieders met budgetratio < 20% en nieuwe zorgaanbieders
Augustus 2018  
23 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juli 2018
Alle zorgaanbieders
September 2018  
25 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 augustus 2018 Alle zorgaanbieders
Oktober 2018  
23 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 september 2018
Alle zorgaanbieders 
28 Uiterste datum indiening EWS-format 3e kwartaal 2018
Zorgaanbieders met budgetratio < 20% en nieuwe zorgaanbieders
31

Uiterste datum indiening herschikkingsformulier 2018 en budgetformulier 2019 bij de NZa*

* Tenzij door NZa anders vastgesteld


Alle zorgaanbieders/ Menzis Zorgkantoor
November  2018  
23 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 oktober 2018
Alle zorgaanbieders
December 2018  
27 Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 november 2018
Alle zorgaanbieders
 

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.