Coronavirus: wat doet Menzis Zorgkantoor?

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij. We hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit. En ondersteunen u in deze impactvolle tijd van crisis.

 

Via deze pagina houden we op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus en wat dit voor u betekent. Deze situatie is voor iedereen nieuw en uitdagend. Goede samenwerking, maar ook zorgvuldige afstemming is cruciaal om dit zo goed mogelijk met elkaar te kunnen doorstaand. Wij doen onze uiterste best om alle betrokken zo snel mogelijk van informatie en antwoord te voorzien. We richten hier ons vooral op de volgende onderwerpen: financiering, capaciteit en toegankelijk van zorg. Dit in goede afstemming met andere partijen zoals VWS, Nza en ZN. Meer informatie volgt hierover zo snel als mogelijk.

 

VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ROAZ werken intensief samen
Menzis is doorlopend, samen met andere zorgkantoren in overleg met VWS, ROAZ en brancheorganisaties over de impact van Corona en de consequenties voor de korte en lange termijn.

Op 23 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief aan zorgverleners in de langdurige zorg gestuurd met concrete maatregelen om eventuele zorgen over de financiële positie te voorkomen. Zorgkantoren vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg.

Deze brief is een vervolg op de brief van ZN gestuurd op 17 maart jl. aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg, waarin zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aangeven wat zij (gaan) doen.

Op 25 maart jl. heeft ZN een brief gestuurd aan alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Zorgverzekeraars en zorgkantoren realiseren zich dat ook zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten, problemen kunnen ondervinden vanwege het Coronavirus. 

In de brief van gisteren wordt vermeld dat de komende periode zorgverzekeraars en zorgkantoren waar nodig en mogelijk ook voor deze groep met nadere voorstellen komen. Vooralsnog is voor hen nu het advies om in eerste instantie een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen. Wanneer u denkt daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Hieronder volgt meer informatie over genomen maatregelen en richtlijnen tijdens deze uitzonderlijke situatie. Mocht uw vraag met onderstaande informatie niet zijn beantwoord, neem dan contact op met uw contactpersoon van Menzis Zorgkantoor.

Tijdelijke beleidslijnen voor zorgaanbieders

Zorgkantoren hebben tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. De beleidslijnen worden voortdurend geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.

Maatregelen voor cliënten

Menzis Zorgkantoor vindt de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers het belangrijkste. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij de komende tijd contact met uw en onze cliënten hebben:

We passen onze dienstverlening tijdelijk aan. Dit betekent dat geplande afspraken met cliënten (en zorgaanbieders) op al onze kantoren of bij cliënten thuis zijn geannuleerd.

Lees er meer over en bekijk de meest gestelde cliëntvragen

Indicaties

In afstemming met V&VN en brancheorganisaties ActiZ, BINKZ en ZorgthuisNL hebben zorgkantoren en zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken gemaakt over het stellen van (her)indicaties.

 

Hoewel het uitgangspunt bij indicatiestelling is dat het indicatiegesprek plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt, is het gezien de bijzondere omstandigheden nu aan de zorgprofessional om te beoordelen of beeldbellen/telefoon de voorkeur heeft boven een fysiek gesprek. Het blijft voor zorgprofessionals onverminderd van belang om de ‘op afstand’ gestelde indicaties te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier.

 

Over herindicatie wanneer de zorginzet niet gewijzigd is, stelt het advies dat de huidige indicatie met drie maanden verlengd kan worden of zoveel korter als van toepassing is. Wanneer de crisis voorbij is, vindt een huisbezoek plaats om de verlenging te toetsen en indien nodig alsnog een herindicatie in te dienen. Indien er sprake is van achteruitgang van de cliënt en/of de zorginzet gewijzigd moet worden, is het aan de zorgprofessional of het gesprek ‘achter de voordeur’ plaatsvindt of via beeldbellen/telefoon.

 

Het kabinet en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ geen huisbezoeken meer aflegt. Medewerkers van het CIZ nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime.

 

Het gaat om bezoeken in de thuissituatie en in instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze maatregel komt voort uit het advies van het RIVM om geen kwetsbare ouderen te bezoeken. U kunt aanvragen blijven indienen. We vragen u om dit zoveel mogelijk digitaal te doen. Externe bijeenkomsten die het CIZ organiseert en andere face-to-face afspraken gaan eveneens niet door.

 

Meer informatie vindt u op de website van het CIZ.

Informatie NZa

De NZa heeft begrip voor het feit dat zorgaanbieders door de gevolgen van de coronacrisis niet altijd in staat zullen zijn om hun verantwoording (voor beschikbaarheidsbijdragen bijvoorbeeld) of hun nacalculatiegegevens (bijvoorbeeld ambulancezorg en langdurige zorg) binnen de termijnen in de betreffende beleidsregels aan te leveren bij de NZa.

 

Ervaart u knelpunten in de huidige regelgeving? Meld deze dan bij de NZa.

Berichtgevingen vanuit het ministerie van VWS

Menzis zorgkantoor ontvangt regelmatig berichten over de coronacrisis vanuit het ministerie van VWS. Wij delen deze informatie graag met u.

 

Hulpmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten.

Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen daarvan stellen zorgprofessionals en instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionals

Het ministerie van VWS heeft daarnaast samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’. Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/opstart-initiatief-landelijk-consortium-hulpmiddelen

Zorg op afstand

Digitale toepassingen kunnen u in deze tijd van het Coronavirus helpen om zorg op afstand te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan monitoring, controle, educatie, sociale en mentale ondersteuning of de algemene communicatie tussen patiënt en arts.

Voorwaarden versoepeld
Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Om die reden heeft de NZa de voorwaarden voor zorg op afstand versoepeld. Het declareren van zorg op afstand is eenvoudiger geworden. De NZa heeft de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand op een rij gezet.

Bekijk de mogelijkheden
Op de website Zorg van Nu biedt het ministerie van VWS een uitgebreid overzicht met beschikbare digitale toepassingen. De toepassingen worden in sommige gevallen (tijdelijk) gratis aangeboden. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en Menzis denkt hierover actief mee. Bekijk de initiatieven op Zorg van Nu. U kunt contact zoeken met de leverancier voor de implementatie.

Stimuleringsregeling Ehealth Thuis
Als u wilt starten met het bieden van zorg op afstand kan de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis mogelijk ondersteunen. Het ministerie van VWS heeft in een nieuwsbericht bekend gemaakt dat binnen de stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) een speciale noodregeling ingericht is; SET Covid-19.

Vanaf 25 maart 2020 kunt u een aanvraag doen voor deze regeling via de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Aanvullende belangrijke informatie

De ingrijpende maatregelen van de overheid hebben voor zorgprofessionals veel impact. Samen met branche- en beroepsorganisaties brengt de overheid daarom de mogelijke impact in kaart en wordt via verschillende kanalen informatie voor u beschikbaar gesteld:

  • Het is belangrijk dat adviezen en richtlijnen van Rijksoverheid, en het RIVM worden gevolgd.
  • De regionale GGD is in geval van besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties.
  • De ROAZ gaan over de regionale capaciteit en eventuele opschaling van zorg.
  • Ook op de websites van Actiz, VGN en GGZNL vindt u de richtlijnen en aandachtspunten rondom het coronavirus.

Veelgestelde vragen rondom het coronavirus

Op dit moment brengen landelijke zorgkantoren de meest gestelde coronavirusvragen van zorgaanbieders in kaart. Zodra het overzicht compleet is en antwoorden zijn geformuleerd, delen wij deze met u op deze pagina.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.