Formulieren

Hier treft u formulieren en brochures aan, die belangrijk zijn voor u als zorgaanbieder.

Wijziging betaalgegevens - individuele zorgaanbieder

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier Wijzigingsformulier financieel nummer.

Gedragslijn Wlz en onderwijs

Formulier terugkeer naar de maatschappij

Als een cliënt van intramuraal naar een andere leveringsvorm gaat of geen zorg meer af gaat nemen uit de WLZ,; dan dient de zorgaanbieder waar de client op dat moment verblijft een 'Terugkeer Naar Maatschappij formulier' in te vullen, zodat het CAK weet dat de cliënt in aanmerking komt voor de lage eigen bijdrage.

Dit formulier kan verzonden worden naar:

Menzis Zorgkantoor
Afdeling Zorgregistratie
Postbus 477
7500 AL Enschede

Toestemmingsformulier

In het kader van de Wet Bescherming persoonsgegevens mag het zorgkantoor, buiten het AZR berichtenverkeer om, geen medische gegevens verstrekken aan derden (o.a. zorgaanbieders).

Het is van belang dat de client middels onderstaand formulier toestemming geeft aan het zorgkantoor om de gegevens aan de zorgaanbieder te verstrekken.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.