Nieuws

Nieuws

 • 27 oktober 2020

  Subsidieregeling bonus zorgprofessionals via het pgb

  Het is onder de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor zorginstellingen, gefinancierd via het persoonsgebonden budget uit de Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz, mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling.

  lees meer

 • 26 oktober 2020

  Aanvraag kwaliteitskader 2021

  lees meer

 • 23 oktober 2020

  Meerzorg sjabloon voor 2021 is niet meer beschikbaar

  We hebben het sjabloon Meerzorg tijdelijk ingetrokken omdat er een aantal vragen zijn en we hierover een onafhankelijk oordeel van een accountant willen. Wij vragen u het sjabloon daarom niet meer te gebruiken en niet in te dienen bij ons.

  lees meer

 • 20 oktober 2020

  Extra inschrijving voor zorgaanbieders in de sector GGZ

  De maand juli stond in het teken van de aanbesteding Inkoop Wlz 2021. Op dit moment zijn we hard aan het werk om alle inschrijvingen te beoordelen. Vrijdag 23 oktober a.s. communiceren we over het resultaat van de beoordeling middels een voorlopige gunning.

  lees meer

 • 20 oktober 2020

  Menzis Zorgkantoor ondersteunt manifest 'Isoleer het virus, niet de mensen!'

  Menzis Zorgkantoor heeft het manifest ‘Isoleer het virus, niet de mensen’ ondertekent. Het zorgkantoor ondersteunt hiermee het initiatief van het Humanistisch Verbond om tijdens de tweede coronagolf ouderen niet opnieuw te isoleren van de buitenwereld.

  lees meer

 • 10 juli 2020

  Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

  Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang (Wzd) van kracht. Voor de bescherming van de rechtspositie van de cliënten en om hen te ondersteunen bij onvrijwillige zorg kunnen zij een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon (Cvp).

  lees meer

 • 3 juli 2020

  Aanvraag compensatie hulpmiddelen Wlz

  Het coronavirus heeft ook gevolgen voor leveranciers van Wlz hulpmiddelen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorginstituut Nederland (ZiNL) hebben afspraken gemaakt over tijdelijke maatregelen waarmee zorgaanbieders vanwege de huidige coronacrisis financieel worden ondersteund. Het coronavirus heeft ook voor de leveranciers van Wlz-hulpmiddelen het gevolg dat er minder productie gerealiseerd kan worden, terwijl veel kosten wel doorlopen.

  lees meer

 • 26 juni 2020

  Nota van Inlichtingen

  Op 26 juni 2020 hebben we de Nota van Inlichtingen Menzis Zorgkantoor Inkoop Wlz 2021 en Nota van Inlichtingen Beleid Maatregelen en Sancties 2021 gepubliceerd.

  lees meer

 • 18 juni 2020

  Compensatieregeling voor doorlopende kosten Mondzorg Wlz

  Als gevolg van de corona-pandemie kunnen mondzorgaanbieders in de Wlz te maken hebben met een teruggang in productie. Dit terwijl kosten blijven doorlopen. Ter compensatie wordt de bestaande SARS-CoV-2 virus beleidsregel door de NZa aangevuld. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt.

  lees meer

 • 15 juni 2020

  Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

  Zorgorganisaties maken tijdens de coronacrisis in sommige gevallen minder omzet doordat niet alle plekken bezet zijn. Het ministerie van VWS heeft op 12 juni 2020 aangekondigd dat zorgaanbieders die door de coronacrisis minder omzet draaien, daarvoor langer een financiële compensatie krijgen. 

  lees meer

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.