Waarom Menzis Zorgkantoor niet met Dunya samenwerkt

Recent zoekt Dunya Zorggroep via diverse media aandacht voor een op handen zijnde sluiting. De organisatie geeft aan in financieel zwaar weer terecht gekomen te zijn, mede omdat het Menzis Zorgkantoor niet langer met de organisatie werkt.

23 april 2019

In de diverse media, waaronder in De Gelderlander, doet de directrice van Dunya Zorggroep, Dilan Kocer, het overkomen alsof hier een juridisch conflict aan ten grondslag ligt. Eerder beschuldigde Kocer via Facebook het Menzis Zorgkantoor van discriminatie. We leggen de situatie graag nader uit.

Afwijzing PGB-verzoeken
Sinds 24 april 2018 wijst het Menzis Zorgkantoor PGB verzoeken af voor deze zorgaanbieder. Dit omdat we bewijzen en signalen hebben ontvangen over slechte kwaliteit van zorg, slecht financieel beleid en fraude. De afwijzingen van budgetten hebben dus niet met discriminatie te maken, maar met het moment waarop cliënten een PGB-aanvraag bij het zorgkantoor hebben ingediend.

We zijn hierover ook in contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alsook met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Menzis neemt dit soort signalen serieus, omdat cliënten recht hebben op een goede kwaliteit van zorg én omdat deze zorg wordt betaald vanuit gemeenschappelijk belastinggeld (vanuit de Wet Langdurige Zorg).

EVR, fraudeonderzoek en ander bewijs

Dunya Zorggroep is in het Externe Verwijzingen Register (EVR) opgenomen. Dit omdat door meerdere zorgverzekeraars sterke aanwijzingen of bewijzen van fraude en/of financieel wanbeleid is geconstateerd. Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ hebben op basis van onderzoek mevrouw Kocer op deze registratie gezet.

Naast het EVR register heeft Menzis Zorgkantoor ook eigen onderzoek verricht naar het handelen van Dunya Zorggroep. Daaruit blijken de volgende signalen van fraude:

  • Declaraties voor zorg die niet geleverd is
  • Declaraties voor cliënten die zich in het buitenland bevonden
  • Valsheid in geschrifte

Dunya Zorggroep heeft de registratie in het EVR door VGZ proberen aan te vechten bij de rechter. Op 5 maart 2019 heeft de Rechtbank Gelderland VGZ daarbij in het gelijk gesteld: de rechter heeft dus vastgesteld dat Dunya Zorggroep terecht in het EVR is opgenomen.

Tenslotte gaat de IGJ ook nog onderzoek bij de instelling uitvoeren op basis van signalen van slechte kwaliteit van zorg. Deze vele signalen samen maken duidelijk dat het Menzis Zorgkantoor niet met deze organisatie kan samenwerken.

Goede zorg 

Het belangrijkste is dat cliënten van de instelling goede zorg krijgen verleend. We hebben om die reden, vier cliënten met een WLZ-indicatie van het Menzis Zorgkantoor, alternatieve plaatsen aangeboden om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Daarnaast zijn er mogelijk cliënten aan wie zorg wordt geboden vanuit verschillende wetgeving. Bijvoorbeeld vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), vanuit de Zorgverzekeringswet (door diverse zorgverzekeraars) en vanuit gemeente (Wmo). Momenteel is er overleg met de diverse betrokken partijen, om te kijken wat de mogelijkheden zijn om cliënten goede zorg te blijven garanderen.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.