Implementatie verhuisbericht

Op 31 juli jl. hebben we u geïnformeerd dat de Zorgkantoren het Verhuisdossier heeft uitgewerkt. Kort gezegd komt het erop neer dat gegevens van klanten die verhuisd zijn naar een andere regio worden overgedragen tussen zorgkantoren. Dit geeft meer duidelijkheid voor de klant bij welk zorgkantoor hij terecht kan én vermindert het berichtenverkeer tussen de zorgkantoren.

5 september 2019

Als gevolg daarvan vindt er berichtenverkeer plaats voor deze klanten. Zorgintrekkingen worden gedaan door het oude zorgkantoor en het nieuwe zorgkantoor stuurt een nieuwe zorgtoewijzing waarop de klant opnieuw in zorg moet worden gemeld door de zorgaanbieder.

Oorspronkelijk zouden zorgkantoren 16 september a.s. een start maken met het verhuisbericht, maar uit oogpunt van zorgvuldigheid is de nieuwe datum nu vastgesteld op 16 oktober 2019. Vanaf dat moment kunt u dus berichten via iWlz ontvangen die betrekking hebben op de omzetting van de klant van het ene naar het andere zorgkantoor.

Het proces
Wanneer we een verhuizing ontvangen (BRP melding) en klant verhuist naar een andere zorgkantoorregio moeten wij het indicatiebesluit inclusief de actuele zorgtoewijzingen overdragen naar het nieuwe verantwoordelijke zorgkantoor. Om te bepalen per welke datum het indicatiebesluit overgedragen moet worden kijken we naar de leveringsvorm van de actuele, op datum overdracht geldige, zorgtoewijzingen van het indicatiebesluit.

Zorg in natura (ZIN)
Wanneer een klant uitsluitend actuele zorgtoewijzingen met een leveringsvorm anders dan PGB heeft valt deze in de ZIN stroom. Klanten uit de ZIN-stroom worden binnen 30 dagen na ontvangst van de BRP-melding overgedragen naar het nieuwe verantwoordelijke zorgkantoor.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Wanneer een klant minimaal één actuele zorgtoewijzing met een leveringsvorm PGB heeft valt deze in de PGB-stroom (dit geldt ook voor de combi PGB en ZIN). Voor klanten uit de PGB-stroom is de datum overdracht altijd 1 januari van het jaar volgend op de BRP melding.

Waar raakt het uw administratie?
Ondanks dat het een bericht tussen zorgkantoren is raakt het ook de administratie van de zorgaanbieders. Dit doordat er naar aanleiding van een verhuizing zorgtoewijzingen worden ingetrokken door het oude zorgkantoor en worden toegewezen door het nieuwe zorgkantoor.

Intrekken zorgtoewijzingen door het oude zorgkantoor
Wanneer een klant verhuist uit onze regio naar een andere regio trekken we alle zorgtoewijzingen die actief zijn op datum overdracht in. Deze zijn herkenbaar doordat deze intrekkingen de reden '8 Verhuizing' hebben. De zorgtoewijzingen worden ingetrokken per datum overdracht -1 dag. U verwerkt de zorgintrekking in uw administratie maar stuurt GEEN mutatie einde zorg. De overdracht mag geen gevolgen hebben voor de eigen bijdrage van de klant.

Nieuwe zorgtoewijzing van het nieuwe verantwoordelijke zorgkantoor
Wanneer een klant is overgedragen naar het nieuwe verantwoordelijke zorgkantoor zorgt dit zorgkantoor voor nieuwe zorgtoewijzingen die aansluit op de einddatum van de eerder ingetrokken zorgtoewijzing. De datum ingang van deze zorgtoewijzingen is gelijk aan de datum overdracht uit het Verhuisbericht ZK31.
U verwerkt deze zorgtoewijzingen in uw administratie en stuurt WEL een nieuwe AW35 (MAZ). De begindatum zorg in deze MAZ is gelijk aan de datum ingang van de ontvangen zorgtoewijzingen (overdrachtsdatum). Het CAK ziet dit als een MAZ op MAZ situatie en zal de eigen bijdrage voortzetten.

Landelijke planning
Voordat het reguliere proces kan gaan lopen vindt eerst een overdracht plaats van alle klanten met actueel GBA adres buiten onze eigen zorgkantoorregio. Dit vindt voor Zorg in natura klanten plaats in de periode 16 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019 en voor PGB klanten in de periode 1 november 2019 tot en met 15 november 2019. In deze periode kunt u wellicht meer zorgintrekkingen en zorgtoewijzingen ontvangen.

Speciale situaties
Wanneer er wijzigingen in de zorgtoewijzingen voordoen in de periode tussen de zorgintrekkingen en de datum overdracht kan het zijn dat u de wijziging aan twee zorgkantoren moet doorgeven. Eén naar het oude zorgkantoor voor de periode tot de datum overdracht en één naar het nieuwe zorgkantoor voor de periode vanaf de datum overdracht. We verwachten echter dat dit uitzonderingen zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe te handelen in bepaalde situaties dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgregistratie. U kunt de medewerkers bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 088 222 90 00.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.