Cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht en daarmee doet de Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) zijn intrede in de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

20 november 2019

De Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) ondersteunt VG- en PG-cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf.

Taken van een CVP

Het Ministerie van VWS heeft de Wlz-uitvoerders gevraagd ervoor te zorgen dat er per 1 januari 2020 voor haar cliënten een Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) beschikbaar is. De CVP voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP (pdf).  In het kwaliteitskader is ook terug te vinden waaraan u als zorgaanbieder moet voldoen richting de CVP. 

Op de website van het ministerie vindt u alle informatie over de Wet zorg en dwang. VWS heeft roadshows gehouden om uitleg te geven over de Wzd voor zorgprofessionals. Meer informatie hierover, zoals filmpjes van de roadshows en uitnodigingen, vind je ook op de website. Begin 2020 zullen zij deze nogmaals herhalen.

Gecontracteerde CVP-organisaties
Hieronder vindt u de gegevens van de CVP-organisaties in onze regio‘s:

Meer informatie

Meer informatie over de CVP vindt u hieronder en op de website van het ministerie van VWS.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.