Regionale overlegtafels gehandicaptenzorg

Menzis Zorgkantoor spant zich in om zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van zorg en het welbevinden van de klant. We constateren dat klanten regelmatig moeilijk te plaatsen zijn, het kan moeilijk zijn de juiste zorg(plek) voor ze te vinden en het komt voor dat de zorg over de grenzen van de verschillende sectoren heen gaat. Wij trekken vanuit de partnershipgedachte graag samen met zorgaanbieders op om oplossingen te creëren voor moeilijk plaatsbare klanten en vraagstukken op het gebied van samenhang en kwaliteit van zorg in de regio. Daarom organiseren we overlegtafels in iedere regio van Menzis Zorgkantoor.

Tijdens de overlegtafels wordt een beroep gedaan op de deelnemers in het zoeken naar een oplossing voor de betreffende klanten. Er wordt dan ook verwacht dat alle genodigden aanwezig zijn en proactief deelnemen aan het overleg. Aan het eind van het overleg wordt getracht een perspectief voor de besproken klanten gecreëerd te hebben.

Presentatie overlegtafels

Bekijk de presentatie die het Menzis Zorgkantoor heeft gemaakt over de regionale overlegtafels.

Bekijk presentatie

Stappenplan complexe casuïstiek

Hiernaast is weergegeven hoe het zorgkantoor en de zorgaanbieder in complexe situaties samenwerken. Centraal in dit model staat de cliënt. Bij de eerste signalen van vastlopen van een cliënt wordt binnen het team (cirkel 1) of binnen de zorgaanbieder (cirkel 2) een interne consultatie geregeld om tot een oplossing te komen.

Indien de zorgaanbieder er zelf niet uitkomt met de cliënt, dan zal de zorgaanbieder consultatie van een andere zorgaanbieder vragen. Er wordt een realistische analyse gemaakt van de situatie, wat risicofactoren zijn en wat beschermende factoren zijn (cirkel 3). Hierbij wordt ook de context meegenomen. Van daaruit maakt de zorgaanbieder een plan hoe de vragen opgelost kunnen worden en wie daar voor nodig zijn. Als daar anderen bij nodig zijn, dan wordt daar samenwerking mee gezocht. Als er advies of ondersteuning van het zorgkantoor nodig is neemt de zorgaanbieder contact op met de afdeling Zorgadvies van Menzis zorgkantoor. Uitkomsten en afspraken worden vastgelegd en opgevolgd.
Als de samenwerking met andere zorgaanbieders en de uitvoering geen of onvoldoende resultaat heeft, én aan onderstaande voorwaarde is voldaan, meldt de zorgaanbieder de cliënt aan bij het zorgkantoor met het verzoek om de situatie te bespreken tijdens de regionale overlegtafel (cirkel 4).

Voorwaarden voordat een casus ingebracht mag worden:

  • Het is geen crisissituatie. Hiervoor is de crisisregeling of zorgconferentie voorliggend;
  • De zorgaanbieder heeft stappen 1, 2 en 3 doorlopen (en in documentatie vastgelegd) en dit heeft onvoldoende of geen resultaat opgeleverd;
  • De zorgaanbieder heeft alternatieve woonplekken binnen de eigen organisatie (ook landelijk) onderzocht;
  • De zorgaanbieder heeft geprobeerd de cliënt over te dragen aan een andere zorgaanbieder;
  • De situatie bij de huidige zorgaanbieder is dermate complex dat overplaatsing noodzakelijk is, er kan niet gewacht kan worden op reguliere (landelijke) aanmeldingen/plaatsing op een wachtlijst;
  • Totdat overplaatsing gerealiseerd is en/of totdat de overlegtafel gehouden is, houdt de huidige zorgaanbieder de cliënt in zorg en wordt er geen gebruik gemaakt van een crisisplaatsing;
  • Het CCE dient betrokken te zijn of er is een duidelijke onderbouwing aanwezig waarom dit niet is gebeurd
   

Data regionale tafels 2022

Regio Uiterlijke inleverdatum casuïstiek  Datum overleg
 Groningen  26 september 2022   10 oktober 2022 
 Twente  24 oktober 2022   7 november 2022 
 Arnhem  28 november 2022   12 december 2022 

 

Proces aanmelding

Wanneer een aanbieder ervaart dat zij vastlopen binnen een (complexe) situatie is het belangrijk het zorgkantoor tijdig te betrekken. Hiervoor kan zorgadvies benaderd worden. Zij zijn bereikbaar via 088 222 42 42.

Voordat een aanmelding voor de overlegtafel wordt gedaan neemt de zorgaanbieder contact op met de zorginhoudelijk adviseurs. Hierin wordt bepaald of bespreking tijdens de regionale overlegtafel passend is. Indien dit passend is ontvangt de zorgaanbieder het aanmeldformulier. U kunt mailen naar ziawlz@menzis.nl.

 

Data regionale tafels 2023

Regio Uiterlijke inleverdatum casuïstiek Datum overleg
Groningen 2 januari 2023 16 januari 2023
Twente 30 januari 2023 13 februari 2023
Arnhem 27 februari 2023 13 maart 2023
Groningen 3 april 2023 17 april 2023
Twente 1 mei 2023 15 mei 2023
Arnhem 29 mei 2023 12 juni 2023
Groningen 26 juni 2023 10 juli 2023
Twente 14 augustus 2023 28 augustus 2023
Arnhem 28 augustus 2023 11 september 2023
Groningen 25 september 2023 9 oktober 2023
Twente 30 oktober 2023 13 november 2023
Arnhem 27 november 2023 11 december 2023

 

infographic regiotafel gehandicaptenzorg