Regionale overlegtafels gehandicaptenzorg

Menzis Zorgkantoor spant zich in om zoveel mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van zorg en het welbevinden van de klant. We constateren dat klanten regelmatig moeilijk te plaatsen zijn, het kan moeilijk zijn de juiste zorg(plek) voor ze te vinden en het komt voor dat de zorg over de grenzen van de verschillende sectoren heen gaat. Wij trekken vanuit de partnershipgedachte graag samen met zorgaanbieders op om oplossingen te creëren voor moeilijk plaatsbare klanten en vraagstukken op het gebied van samenhang en kwaliteit van zorg in de regio. Daarom organiseren we overlegtafels in iedere regio van Menzis Zorgkantoor.

Tijdens de overlegtafels wordt een beroep gedaan op de deelnemers in het zoeken naar een oplossing voor de betreffende klanten. Er wordt dan ook verwacht dat alle genodigden aanwezig zijn en proactief deelnemen aan het overleg. Aan het eind van het overleg wordt getracht een perspectief voor de besproken klanten gecreëerd te hebben.

Presentatie overlegtafels

Bekijk de presentatie die het Menzis Zorgkantoor heeft gemaakt over de regionale overlegtafels.

Bekijk presentatie

Stappenplan complexe casuïstiek

Hiernaast is weergegeven hoe het zorgkantoor en de zorgaanbieder in complexe situaties samenwerken. Centraal in dit model staat de cliënt. Bij de eerste signalen van vastlopen van een cliënt wordt binnen het team (cirkel 1) of binnen de zorgaanbieder (cirkel 2) een interne consultatie geregeld om tot een oplossing te komen.

Indien de zorgaanbieder er zelf niet uitkomt met de cliënt, dan zal de zorgaanbieder consultatie van een andere zorgaanbieder vragen. Er wordt een realistische analyse gemaakt van de situatie, wat risicofactoren zijn en wat beschermende factoren zijn (cirkel 3). Hierbij wordt ook de context meegenomen. Van daaruit maakt de zorgaanbieder een plan hoe de vragen opgelost kunnen worden en wie daar voor nodig zijn. Als daar anderen bij nodig zijn, dan wordt daar samenwerking mee gezocht. Als er advies of ondersteuning van het zorgkantoor nodig is neemt de zorgaanbieder contact op met de afdeling Zorgadvies van Menzis zorgkantoor. Uitkomsten en afspraken worden vastgelegd en opgevolgd.

Als de samenwerking met andere zorgaanbieders en de uitvoering geen of onvoldoende resultaat heeft, én aan onderstaande voorwaarde is voldaan, meldt de zorgaanbieder de cliënt aan bij het zorgkantoor met het verzoek om de situatie te bespreken tijdens de regionale overlegtafel (cirkel 4).

Voorwaarden voordat een casus ingebracht mag worden:

  • Het is geen crisissituatie. Hiervoor is de crisisregeling of zorgconferentie voorliggend;
  • De zorgaanbieder heeft stappen 1, 2 en 3 doorlopen (en in documentatie vastgelegd) en dit heeft onvoldoende of geen resultaat opgeleverd;
  • De zorgaanbieder heeft alternatieve woonplekken binnen de eigen organisatie (ook landelijk) onderzocht;
  • De zorgaanbieder heeft geprobeerd de cliënt over te dragen aan een andere zorgaanbieder;
  • De situatie bij de huidige zorgaanbieder is dermate complex dat overplaatsing noodzakelijk is, er kan niet gewacht kan worden op reguliere (landelijke) aanmeldingen/plaatsing op een wachtlijst;
  • Totdat overplaatsing gerealiseerd is en/of totdat de overlegtafel gehouden is, houdt de huidige zorgaanbieder de cliënt in zorg en wordt er geen gebruik gemaakt van een crisisplaatsing;
  • Het CCE dient betrokken te zijn of er is een duidelijke onderbouwing aanwezig waarom dit niet is gebeurd.

Data regionale tafels 2021

Regio Uiterlijke inleverdatum aanmeldformulier Datum overleg
Groningen 23-03-2021 13-04-2021
Twente 20-04-2021 11-05-2021
Arnhem 18-05-2021 08-06-2021
Groningen 22-06-2021 13-07-2021
Twente 20-07-2021 10-08-2021
Arnhem 24-08-2021 14-09-2021
Groningen 21-09-2021 12-10-2021
Twente 19-10-2021 09-11-2021
Arnhem 23-11-2021 14-12-2021

Proces aanmelding

Wanneer een aanbieder ervaart dat zij vastlopen binnen een (complexe) situatie is het belangrijk het zorgkantoor tijdig te betrekken. Hiervoor kan zorgadvies benaderd worden. Zij zijn bereikbaar via 088 222 42 42;

Voordat een aanmelding voor de overlegtafel wordt gedaan neemt de zorgaanbieder contact op met de zorginhoudelijk adviseurs. Hierin wordt bepaald of bespreking tijdens de regionale overlegtafel passend is. Indien dit passend is ontvangt de zorgaanbieder het aanmeldformulier. De zorginhoudelijk adviseurs zijn di- t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 telefonisch bereikbaar op 088 222 4455, of via ziawlz@menzis.nl.