Belangrijke data 2021

Menzis Zorgkantoor

Welke data zijn belangrijk voor mij als zorgaanbieder? 

Publicatiedatum: januari 2021
Goede Wlz-zorg vraagt om goede samenwerking, afstemming en openheid. In onze planning vindt u alle gebeurtenissen rondom het regelen en organiseren van Wlz-zorg. Data die belangrijk zijn voor de zorgaanbieders: zorginkoop Wlz, nacalculatie en herschikking. Maar ook data waarop u beleidspublicaties van ons kunt verwachten.

Kijk regelmatig, dan bent u steeds op de hoogte van belangrijke data voor uw eigen planning. 

 • 26 januari: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 december 2020
 • 23 februari: Uiterste datum aanleveren correcties AW319 over 2020 en AW319 januari 2021
 • 23 maart:Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 februari 2021
 • 28 april: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 maart 2021
 • 28 mei: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 april 2021
 • 23 juni: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 mei 2021
 • 23 juli: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juni 2021
 • 24 augustus: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 juli 2021
 • 23 september: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 augustus 2021
 • 25 oktober: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 september 2021
 • 23 november: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 oktober 2021
 • 23 december: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 november 2021
 • 25 januari 2022: Uiterste datum aanleveren gegevens AW319 december 2021
 • 23 februari 2022: Uiterste datum aanleveren correcties AW319 over 2021 en AW319 januari 2022
 • 28 januari: Uiterste datum indiening EWS-format 4e kwartaal 2020
 • 28 april: Uiterste datum indiening EWS-format 1e kwartaal 2021
 • 28 juli: Uiterste datum indiening EWS-format 2e kwartaal 2021
 • 28 oktober: Uiterste datum indiening EWS-format 3e kwartaal 2021

15 februari 2021: Uitvraag extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2-virus

23 februari 2021: Deadline voor het aanleveren van correcties AW319 over 2020.

5 maart 2021: Deadline voor het aanleveren extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2-virus, inclusief bestuursverklaring compensatie doorlopende kosten bij uw zorginkoper.

11 maart 2021: Uiterlijke datum waarop Menzis Zorgkantoor u informeert over het vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de nacalculatie 2020 als dit voor u van toepassing is.

1 april 2021: Deadline aanleveren invulformat m.b.t. de onderbouwing van de totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q). Het bijgevoegde Excel document moet u per mail ingevuld retourneren aan uw beheersmedewerker.

1 april 2021: Terugkoppeling definitieve bedragen extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2 virus door zorgkantoor. Deze bedragen dient u in de nacalculatie 2020 op te nemen.

1 mei 2021: Deadline invoeren volledige definitieve nacalculatie-opgave 2020 in het NZa-portaal, inclusief controleverklaring

31 mei 2021: Deadline indienen definitieve nacalculatie 2020 bij de NZa door Menzis Zorgkantoor.

 • 15 februari 2021: Uitvraag extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2-virus.
 • 23 februari 2021: Deadline voor het aanleveren van correcties AW319 over 2020.
 • 5 maart 2021: Deadline voor het aanleveren extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2-virus, inclusief bestuursverklaring compensatie doorlopende kosten bij uw zorginkoper.
 • 5 maart 2021: Deadline insturen format gemotiveerd en/of PNL afwijken bij uw inkoper.
 • 11 maart 2021: Uiterlijke datum waarop Menzis Zorgkantoor u informeert over het vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de nacalculatie 2020 als dit voor u van toepassing is.
 • 1 april 2021: Deadline aanleveren invulformat m.b.t. de onderbouwing van de totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q). Het bijgevoegde Excel document moet u per mail ingevuld retourneren aan uw beheersmedewerker.
 • 1 april 2021: Aanleveren kwaliteitscijfers 2020 bij Zorgprisma.
 • 1 april 2021: Terugkoppeling definitieve bedragen extra kosten en doorlopende kosten SARS-CoV-2 virus door zorgkantoor. Deze bedragen dient u in de nacalculatie 2020 op te nemen.
 • 15 april 2021: Zorgkantoor koppelt cliëntenmix + gemotiveerd afwijken richting Zorgprisma.
 • 15 april 2021: Terugkoppeling van zorgkantoor in te vullen bedrag kwaliteitsbudget NZa portaal Nacalculatie 2020.
 • 1 mei 2021: Deadline indienen concept versie rondrekenmodel kwaliteitsbudget 2020. U stuurt het rondrekenmodel in Excel naar uw zorginkoper.

  15 mei 2021: Deadline aanleveren rapport feitelijke bevindingen en ondertekend overzicht behorend bij verantwoording van het kwaliteitsbudget. U stuurt beide per mail naar uw zorginkoper.

  1 juni 2021: Deadline invoeren volledige definitieve nacalculatie-opgave 2020 in het NZa-portaal, inclusief controleverklaring.

  30 juni 2021: Deadline indienen definitieve nacalculatie 2020 bij de NZa door Menzis Zorgkantoor.

 • 24 augustus: Uiterste indieningsdatum periode 7-2021 én eventuele correcties of afgekeurde berichten
 • 31 augustus: Uiterste indieningsdatum eventuele correcties of afgekeurde berichten over periode 7-2021
 • Begin oktober (onder voorbehoud): Ontvangst voorzet herschikking 2021. Na ontvangst van de voorzet herschikking 2021 heeft u 1 week de tijd om met Menzis Zorgkantoor tot afstemming te komen
 • 31 oktober: Uiterste datum indiening herschikkingsformulier 2021 en budgetformulier 2022 bij de Nza (tenzij door NZa anders vastgesteld)
 • Deze data volgen zo spoedig mogelijk.
 • 1 juli: Publicatie honoreringslijsten 2021 in Vecozo Zorginkoopportaal voor reeds gecontracteerde zorgaanbieders bij Menzis Zorgkantoor
 • 29 oktober: Uiterste datum overeenstemming honoreringslijst 2021
 • 4 januari - 29 januari (tot 17:00 uur): Tussentijds inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst per 1 april 2021
 • 1 april - 30 april (tot 17:00 uur):Tussentijds inschrijven nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst per 1 juli 2021
 • 28 mei:
 1. Publicatie Landelijk inkoopkader
 2. Publicatie update Menzis inkoopkader
 • 30 juni: Publicatie nota van inlichtingen
 • 1 juli - 31 juli (tot 17:00 uur): Inschrijving nieuwe zorgaanbieders voor overeenkomst 2022

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.