Telefoonnummers zorgaanbieders

Voordat u contact met ons opneemt

Voordat u contact legt met de zorginhoudelijk adviseurs Wlz, verzoeken wij u het Voorschrift Zorgtoewijzing te raadplegen, waar al veel informatie in uitgelegd en toegelicht wordt. Daarnaast kan onderstaande Q&A u helpen om snel antwoord te vinden op uw vraag:

Veelgestelde vragen

Voor GZ & VV, zie de crisisregeling.

Zie Voorschrift Zorgtoewijzing.

Komt u er niet uit, zet uw vraag op de mail (zorgadvieswlz@menzis.nl) met anonieme cliëntgegevens of bel met onze afdeling Zorgadvies.

Zie hoofdstuk 5 van het Voorschrift Zorgtoewijzing voor de te doorlopen processtappen. Dien uw aanvraag in via beveiligd berichtenverkeer van VECOZO.

Zie de vertaaltabel voor omzettingen waar geen toestemming voor vereist is.

Staat de gewenste omzetting of omkatting er niet in, dan is deze in beginsel niet mogelijk. Bent u van mening dat het wel noodzakelijk is, dien uw aanvraag met onderbouwing dan in via het beveiligde berichtenverkeer van VECOZO of bel/mail met de Zorginhoudelijk adviseur.

Informatie over de Wzd vindt u op https://dwangindezorg.nl/wzd
Wilt u een aanvraag doen voor opname onder de Wzd? Dan kunt u terecht bij het CIZ, via https://ciz.nl/zorgprofessional/wet-zorg-en-dwang

De beoordeling van een Meerzorg-aanvraag kan tot 6 weken in beslag nemen. Wij streven er naar om een aanvraag zo snel mogelijk te beoordelen. Soms is dit vanwege drukte niet altijd haalbaar. Wel ontvangt u te allen tijde een schriftelijke reactie binnen deze periode met het bericht of de aanvraag in goede orde is ontvangen.

 • Raadpleeg de Zorgatlas voor het zorgaanbod.
 • U kunt een Onafhankelijk clientondersteuner (OCO) raadplegen. Zie gecontracteerde partijen.
 • De afdeling zorgadvies kan u tevens adviseren en ondersteunen in het zoeken van een beter passende plek. Zij kunnen benaderd worden via 088-2224242. U kunt uw vraag tevens per e-mail sturen (zorgadvieswlz@menzis.nl). Zorg er voor dat u mailt met anonieme cliëntgegevens.
 • Het zorgkantoor streeft er naar om elkaars expertise in te winnen. Dit betekent dat we u verzoeken in geval van een complexe casus eerst collega-zorgaanbieders te consulteren.
 • Het CCE kan adviseren en ondersteunen bij complexe casuïstiek. Zie hiervoor de website www.cce.nl
 • U kunt onze afdeling Zorgadvies benaderen voor advies in uw situatie. Indien zij er niet uitkomen, zullen zij u doorverwijzen naar een Zorginhoudelijk Adviseur.
 • In sommige gevallen is er sprake van een doorstroomvraag bij een complexe casus. Indien dit door de complexe vraag stagneert, is het mogelijk met het zorgkantoor te overleggen of betreffende cliënt al dan niet in aanmerking komt voor een bespreking op de regiotafel. Zie voor meer info.

Zorg thuis in de vorm van een MPT kan geleverd (en gedeclareerd) worden als voor de zorgprestaties thuis productieafspraken zijn gemaakt met een instelling dit staat los van productieafspraken voor zorgprofielen (verblijfszorg en VPT). Een MPT kan dus worden geleverd op een zorgprofiel waarvoor geen productieafspraak is gemaakt tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. Een instellingsvreemd zorgprofiel hoeft daarvoor niet omgezet te worden naar een instellingseisen (gecontracteerd) zorgprofiel.

Belangrijke telefoonnummers

Heeft u vragen over de langdurige zorg of over uw pgb, maar bent u geen zorgaanbieder. Neem dan contact op met Zorgadvies of de afdeling pgb-Wlz. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt ook gebruik maken van het formulier voor consumenten. 

Vragen over: Afdeling Telefoonnummer
langdurige zorg Zorgadvies 088 222 42 42
uw pgb  pgb-Wlz 088 222 49 49 

 

Belangrijke telefoonnummers voor zorgaanbieders

Heeft u vragen over de langdurige zorg? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt uw vraag ook online stellen in het contactformulier.

Afdeling
Telefoonnummer
 E-mail

Zorgregistratie

Verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging van de Wlz zorg. 

 • Vragen over zorgtoewijzingen
 • Vragen over declaraties zorgaanbieders Wlz (AW319)

Veel antwoorden op vragen over zorgtoewijzingen en declaraties zijn te vinden in het Voorschrift Zorgtoewijzing

088 222 90 00

 

 

zorgregistratie@menzis.nl

 

 

Verstrekkingen

Verantwoordelijk voor uitvoering van de processen rolstoelen, hulpmiddelen en mondzorg (boven-budgettair) en Wlz-zorg in het buitenland.

 • Vragen over mondzorg declaraties (MZ301)
 • Vragen over mondzorg machtigingen
 • Vragen over rolstoelen en hulpmiddelen declaraties (LH307)
 • Vragen over rolstoelen en hulpmiddelen machtigingen
 • Vragen over Wlz-zorg in het buitenland

088 222 90 05

 

 

 

zorgaanbiederswlz@menzis.nl

 

 

 

 

Afdeling Telefoonnummer E-mail

Inkoop Wlz

   

Gecontracteerde zorgaanbieders:

 • Zorginhoudelijke vragen
 • Inkoopvragen V&V, GZ en GGZ
  Neem contact op met uw zorginkoper

Ongecontracteerde zorgaanbieders:

06 8213 6829  vos.joy@menzis.nl

Zorginhoudelijk Adviseur Wlz:

 • Casuïstiek
  (di t/m vrij 08.30-12.30 uur, buiten deze uren kan een terugbelverzoek gemaild worden)

 088 222 44 55

 ziawlz@menzis.nl

Crisisregisseurs voor de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland 

088 222 44 30

crisisregisseurs@menzis.nl

Crisisregisseurs voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

   
Voor overige vragen Inkoop Wlz en agendabeheer zorginkopers, neem contact op met het betreffende secretariaat:
   
 Regio Oost/Noord  

zorg.zionoordoost@menzis.nl 

Regio Midden/West  

zorg.ziomiddenwestprojecten@menzis.nl

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.