Coronavirus: wat doet Menzis Zorgkantoor?

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Na de eerste golf zetten zorgorganisaties en zorgverleners opnieuw alle zeilen bij om tijdens de tweede golf zorg te verlenen. We hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit. En ondersteunen u in deze impactvolle tijd van crisis.

Menzis Zorgkantoor is doorlopend, samen met andere zorgkantoren, in overleg met VWS, ROAZ en brancheorganisaties over de impact van Corona en de consequenties voor de korte en lange termijn.

Ten tijde van de corona-uitbraak heeft de NZa diverse beleidsregels gepubliceerd.

Voor meest recente beleidsregels omtrent SARS-CoV-2-virus en de wijze waarop vergoedingen plaatsvinden verwijzen wij u naar de website van de NZa . Daarnaast heeft de NZa diverse informatiebulletin’s ontwikkeld waaronder de informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona en een Wegwijzer digitale zorg op afstand

Bestuursverklaring compensatie doorlopende kosten

Fase 4 (01-01-2021 t/m 31-12-2021)
Ook in 2021 kunt u een beroep doen op omzetderving ten gevolge van Covid-19. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van doorlopende kosten in fase 4 moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Meer informatie hierover staat in de beleidsregel doorlopende kosten Wlz 2021.

Een bestuursverklaring is in een aantal situaties noodzakelijk voor het aanvragen van doorlopende kosten. Bovenaan de bestuursverklaringen staat beschreven op welke situatie(s) de verklaring van toepassing is. De bestuursverklaring kunt u indienen bij uw zorginkoper indien u gebruik wilt maken van de compensatieregeling.

Fase 3 (t/m 31-12-2020)
In de beleidsregel compensatie omzetderving wordt gesproken over een bestuursverklaring voor het aanvragen van compensatie voor doorlopende kosten van dagbesteding en/of het aanvragen van toestemming voor het (inclusief dagbesteding) declareren van (nog) niet volledige en volwaardige dagbesteding voor ZZP en VPT.

Zorgkantoren hebben gezamenlijk een format ontwikkeld die u kunt indienen bij uw zorginkoper indien u gebruik wil maken van de compensatieregeling.

Aanpassing tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met omzetderving COVID-19

Onderstaand vindt u informatie met betrekking tot aanpassing tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met omzetderving COVID-19.

De zorgkantoren hebben in ZN verband gezamenlijk een Q&A opgericht waarmee antwoord wordt gegeven op veelgestelde vragen over de gevolgen van het SARS-CoV-2-virus . De actuele versie van deze Q&A vindt u hier

Goede samenwerking, maar ook zorgvuldige afstemming is cruciaal om dit zo goed mogelijk met elkaar te kunnen doorstaand. Wij doen onze uiterste best om alle betrokken zo snel mogelijk van informatie en antwoord te voorzien. Waarbij wij u zo veel mogelijk verwijzen naar de broninformatie op de websites van de verantwoordelijke partijen.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.