Early Warning System (EWS)

In de verantwoording die Menzis Zorgkantoor jaarlijks aan de NZa en stakeholders moet afleggen, is de sturing op financiële risico's een belangrijk aandachtsgebied.

Van Menzis Zorgkantoor wordt verwacht dat zij de continuïteit van zorg waarborgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij systematisch volgen of de betrokken zorgaanbieders in staat zijn om aan hun zorgplicht te voldoen en daarvoor in financieel opzicht voldoende gezond zijn en dit ook blijven.

EWS wordt hierbij gebruikt als hulpmiddel om te beoordelen of een zorgaanbieder financieel gezond is. De basis voor EWS is de jaarrekening. De gegevens in de jaarrekening geven inzicht in de positie van de zorgaanbieder en of er reden is voor het Zorgkantoor om nader in gesprek te gaan met de betreffende zorgaanbieder.

Intensiever monitoren
Menzis Zorgkantoor hanteert sinds enige tijd, vooral om de belasting voor instellingen zo werkbaar mogelijk te houden, een formule waarin de zorgaanbieders met een bepaalde hogere solvabiliteit minder frequent informatie hoeven aan te leveren. Nu de risico's echter substantieel toenemen, ontkomt het Zorgkantoor er niet aan om intensiever binnen het concessiegebied te monitoren wat de ontwikkelingen ten aanzien van eigen vermogen/budgetratio's, begroting en exploitatie zijn.

Budgetratio
De budgetratio-grens voor 2021 is vastgesteld op 20% en wordt berekend door het Eigen Vermogen te delen door de Som der Bedrijfsopbrengsten. Menzis Zorgkantoor berekent de budgetratio op basis van de gegevens uit uw meest recente (geconsolideerde) jaarrekening. U ontvangt van Menzis Zorgkantoor bericht of u verplicht bent om EWS aan te leveren. 

Budgetratio is groter of gelijk aan 20%:
U hoeft geen EWS-informatie aan te leveren.

Budgetratio is kleiner dan 20%:
Wij verwachten van u dat u uiterlijk 28 dagen na afloop van elk kwartaal informatie aanlevert.

EWS-format 2021
U kunt voor het aanleveren van deze EWS-informatie gebruik maken van het bijgevoegde EWS-format en dit toesturen naar het volgende e-mailadres: BeheerLZ@menzis.nl.

Wilt u in het onderwerp in ieder geval het volgende vermelden: EWS en uw NZa-nummer. De invulinstructie vindt u in onderstaand Exceldocument.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.