Antwoord op uw vragen

 

We informeren graag nieuwe zorgaanbieders. Menzis Zorgkantoor beschouwt een zorgaanbieder als nieuwe zorgaanbieder wanneer de aanbieder voor het jaar 2017 geen overeenkomst heeft gesloten met één van de Zorgkantoren in Nederland. 

In onderstaand overzicht kunt u antwoord vinden op uw vragen. Klikt u op de vraag om het antwoord te kunnen lezen.

Wat is een toelating en hoe vraag ik deze aan?

Het ministerie van VWS verleent de toelatingen. Een toelating is een soort toestemming van het ministerie van VWS om binnen de Wlz natura-zorg te mogen leveren. Toelatingen worden behandeld door de afdeling Toelating zorg-instellingen van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), een agentschap van het ministerie.

Bij de aanvraag voor de toelating wordt getoetst of uw zorginstelling aan bepaalde eisen voldoet. De belangrijkste eisen zijn de bereikbaarheid van acute zorg en de transparantie van de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering.

Het ministerie heeft een informatiebrochure uitgegeven over de transparantie-eisen die u kunt vinden op hun website. Hier kunt u tevens meer uitgebreide informatie over de regelgeving en procedures vinden.
Terug naar boven

Heeft het zorgkantoor een rol in de aanvraag van de toelating?

Het zorgkantoor heeft bij de aanvraag voor een toelating Wlz geen rol. Er bestaat geen contracteerplicht voor zorgkantoren.

Zorgkantoren vragen wel aan nieuwe aanbieders, om een vragenlijst in te vullen via de website nieuwezorgaanbieders.nl, van het CIBG en de inspectie. Aan de hand van de antwoorden maakt de inspectie een risico-inschatting voor haar toezicht op nieuwe zorgaanbieders.

Voor uzelf is de vragenlijst een hulpmiddel; bij de beantwoording van de vragen krijgt u informatie over de (kwaliteits)eisen waaraan u vanaf de start van de zorgverlening moet voldoen. U moet deze zaken op orde brengen alvorens u tot uitvoeren van de zorg over kunt gaan.

Terug naar boven

Wat zijn de algemene geschiktheidseisen waaraan een nieuwe aanbieder moet voldoen?

De geschiktheideisen worden beschreven in de bestuursverklaring. Tevens heeft Menzis andere geschiktheideisen gesteld welke u kunt nalezen op de website.

Terug naar boven

Wat is een zorginkoop-procedure Wlz?

De zorginkoopprocedure Wlz is een eenmalige periode per jaar, waarin de aanbieder aangeeft dat hij/zij voldoet aan de vereisten en aangeeft welke zorg (nza-prestaties) hij/zij wil leveren tegen welke condities, binnen welke kavels (inhoudelijk en regionaal omschreven gebieden).
Meer informatie betreffende de Zorginkoopprocedure Wlz wordt op 1 juni 2016 gepubliceerd op onze website bij Zorginkoop.
Terug naar boven

Offreren

De (nieuwe) aanbieder geeft in de inkoopprocedure aan welke zorg men tegen welke voorwaarden wil aanbieden. De te maken productieafspraken moeten passen binnen de totale contracteerruimte die Menzis krijgt toebedeeld door de overheid.

Een vraag om verblijfszorg te kunnen bieden moet worden ondersteund met aanvullende stukken als bijvoorbeeld: een organogram, visienotitie op zorgverlening en doelgroep, verwachte exploitatiebegroting, evt. ondersteunende verklaringen van andere relevante organisaties en/of cliëntverklaringen.
Terug naar boven

NZa-prestaties of beleidsregels Nza

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de beleidsregels vast waaraan de Wlz-zorg moet voldoen. Tevens stelt zij de tarieven vast. Op de website van NZA treft u de relevante beleidsregels en circulaires aan. Wij adviseren u deze website regelmatig te bezoeken.
Terug naar boven

Aanvragen AGB code?

Om in aanmerking te komen voor een AGB code dient uw instelling in het bezit te zijn van een Toelating conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Deze toelating wordt afgegeven door het CIBG, onderdeel van het Ministerie van VWS. Als het gaat om een nieuwe toelating waarvoor een nieuwe AGB-code moet worden afgegeven, dan wordt Vektis automatisch geïnformeerd door het CIBG. Vektis ontvangt periodiek updates van het CIBG met nieuw afgegeven toelatingen. Voor nieuwe toelatingen wordt automatisch een nieuwe AGB-code afgegeven en gemeld aan uw instelling.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar www.agbcode.nl
Terug naar boven

Wat verstaat u onder Wlz zorg?

Wlz zorg betreft het zorg bieden op basis van een ZZP. Op een woonlocatie binnen de Wlz, of met een VPT (volledig pakket thuis) of MPT (modulair pakket thuis) in de woonsituatie van de klant. Het maakt in principe niet uit of iemand alleen woont, in een geclusterde woonvorm of in groepsverband. 24-uurs toezicht moet wel geborgd zijn. De overige eisen die aan deze zorg gesteld worden vindt u op de website.

Een Wlz-geïndiceerde cliënt die zelf de regie kan voeren en in staat is om medewerkers in te huren en een budget kan beheren, kan ervoor kiezen om zijn eigen zorg te contracteren op basis van een Persoonsgebonden budget (PGB).

Hoe gaat u om met Wlz-indiceerbaren?

Cliënten die zijn gekenmerkt als 'Wlz-indiceerbaar' en een ZZP-indicatie hebben gekregen, houden tot 1 januari 2020 de status van ‘Wlz-indiceerbaar’. Die status geeft recht op ten minste dezelfde zorg als de cliënt in 2016 had.

Terug naar boven

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.