Onafhankelijke cliëntondersteuning 2021

Inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 2021

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van klanten, zodat de klant weloverwogen keuzes kan maken over de zorg. Ten behoeve van inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz is een Inkoopkader 2018-2020 opgesteld. Er zijn eenjarige- en meerjarige overeenkomsten afgesloten.

Zorgkantoren hebben besloten het inkoopkader met een jaar te verlengen t/m 31 december 2021.


In het inkoopkader en overeenkomst staan welke eisen worden gesteld

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits-)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor klanten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

Het inkoopkader Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 blijft gehandhaafd. Voor 2020 en 2021 hebben we een addendum opgesteld.


Bestaande organisaties

Bent u een bestaande organisatie voor het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning?

Organisaties met een overeenkomst hebben een verlengingsbrief ontvangen met het verzoek om de Instemmingsverklaring te ondertekenen.

Download hieronder de verschillende documenten voor Inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2020.

Financiële afspraak

De organisaties OCO die een overeenkomst hebben, ontvangen de (voorlopige) financiële afspraak uiterlijk 14 september 2020.
Tijdschema voor afspraken onafhankelijke cliëntondersteuning

Sluiting indienen Instemmingsverklaring 2021  1 augustus 2020, 17.00 uur 
Beoordeling door zorgkantoren 2 augustus tot 14 september 2020
Bekendmaking van de (voorlopige) financiële afspraak 14 september 2020
Mogelijkheid tot bezwaar tot 28 september 2020, 17.00 uur

Nieuwe organisaties

Wilt u een overeenkomst afsluiten binnen één van de regio's waar nog ruimte is voor contractering?
U kunt zich tot en met 1 augustus 2020 17.00 uur inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning in zorgkantoorregio’s waar nog ruimte is voor nieuwe organisaties. Voor de Menzis regio’s Arnhem, Groningen en Twente hebben we een overeenkomst met vier organisaties en wordt de inkoopronde dus niet opengesteld. Zie bijlage voor gecontracteerde OCO’s.

Duur overeenkomst
Met nieuwe organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar.

De zorgkantoren maken uiterlijk 14 september 2020 bekend met welke organisaties zij een contract afsluiten
In het inkoopkader staat welke criteria van belang zijn voor de beoordeling van de inschrijvingen. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen de zorgkantoren welke organisaties zij contracteren. Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 14 september 2020 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2021.

Tijdschema voor inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Verwijzing naar reeds gepubliceerde inkoopkader OCO
Wlz 2018-2020 en start inschrijving 
29 mei 2020 
 Sluiting inschrijving voor inkoop OCO 31 juli 2020, 17.00 uur
Beoordeling door zorgkantoren 3 augustus tot 14 september 2020 
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen 14 september 2020
Mogelijkheid tot bezwaar tot 28 september 2020, 17.00 uur
Beantwoording bezwaren door zorgkantoor 12 oktober 2020, 17.00 uur
Afsluiten (addendum op) overeenkomst inkoop OCO oktober 2020
Ingangsdatum overeenkomst 1 januari 2021

Nota van Inlichtingen inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 2021

Naar aanleiding van vragen van OCO-organisaties over het inkoopbeleid 2021, hebben we de enkele correcties en aanvullingen opgenomen in het Addendum 2021 op het verlengde Inkoopkader OCO 2018-2020.

Deze maken deel uit van het inkoopkader 2021.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.