Geestelijke gezondheidszorg

Welke ontwikkelingen zien we in de GGZ?

De overheveling van de GGZ naar de Wlz is nog niet helemaal afgerond, doordat niet alle klanten met GGZ-problematiek geïndiceerd zijn. Voor ons is het van belang dat continuïteit van zorg geborgd is bij deze transitie. Hiervoor hebben wij in het landelijke inkoopkader ruimte gehouden om extra maatregelen te treffen zoals extra aanbestedingsrondes voor de GGZ. Ook aan de kant van gemeenten wordt er veel werkverzet om te zorgen dat klanten niet tussen wal en schip raken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft eind maart gemeenten opgeroepen om beschikkingen voor beschermd wonen te verlengen tot 1 januari 2022. We zijn verheugd met deze oproep en stemmen af met de centrumgemeenten binnen de Menzis-regio's om de continuïteit te borgen.

 

GGZ-behandeling

Op dit moment wordt de GGZ behandeling via de Wlz vergoed indien een klant met GGZ-grondslag integraal verblijf en behandeling ontvangt. Bij elke andere levering van zorg dienen klanten aanspraak te maken op de Zorgverzekeringswet. Goede aansluiting tussen behandelaar en overige zorgaanbieders vinden we van groot belang en daarom dienen Wlz aanbieders te zorgen voor goed op elkaar afgestemde zorg, ook als die zorg aan Wlz klanten uit een ander domein komt.
In het vierde kwartaal van 2021 vindt besluitvorming plaats over de positionering van GGZ-behandeling. Wij verwachten dat de positionering van GGZ behandeling binnen de Wlz komt. Effectuering zal naar verwachting op 1 januari 2023 zijn. Er kunnen verschillende uitvoeringsvarianten ontstaan om vorm te geven aan de behandeling. Vanuit partnership willen we in gezamenlijkheid onderzoeken hoe we het beste kunnen zorgen voor toegankelijke behandelzorg.

Jeugd GGZ naar de Wlz

VWS geeft vorm aan een stappenplan voor de overheveling van jeugd GGZ naar de Wlz. Jeugdigen met een GGZ-grondslag, waarbij er sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in nabijheid, krijgen hierin waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023 toegang tot de Wlz. We vinden het een goede ontwikkeling dat de Wlz opengesteld wordt voor de jeugdigen met GGZ-problematiek. Onze ambitie is om zorg voor deze kwetsbare jeugdigen zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving van de jeugdige te organiseren. Zo willen we optimaal bijdragen aan het welbevinden van deze voor de Wlz nieuwe doelgroep. Met de overheveling wordt de ongelijkheid in de Wlz tussen de GGZ en overige grondslagen die toegang geven tot de Wlz weggenomen en kunnen we vanuit de Wlz passende zorg organiseren voor een complexe doelgroep binnen de zorg aan jeugdigen.
De zorg aan jeugdigen staat momenteel onder enorme druk. We zien bij gemeenten een tekort aan financiële middelen en lange wachtlijsten voor passende zorg. Voor ons zijn dit belangrijke aandachtspunten in de beoogde overheveling. Ook vragen we vanuit de lessons learned bij de overheveling van de volwassen GGZ aandacht voor de indicatiestelling en hebben we oog voor de schaalgrootte van de GGZ jeugdzorg die naar de Wlz komt.

Gemeentelijk domein beschermd wonen verder gedecentraliseerd

Vanaf 1 januari 2022 wordt er verder vormgegeven aan de decentralisatie van beschermd wonen in de Wmo. We zien kansen bij de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en een toegevoegde waarde om voor gemeenten preventieve maatregelen te nemen. Tegelijkertijd zien we risico's ontstaan bij zorgaanbieders. Extra inkoop afspraken, nieuwe omzetplafonds en minder uniformiteit kunnen een rol gaan spelen bij de uitvoering. We zien dat enkele gemeenten alsnog de werkzaamheden neerleggen bij de centrumgemeenten maar dit is niet overal het geval. Wij vinden het belangrijk dat zorg goed toegankelijk is, ook in de Wmo. Doorstroom vanuit een klinische setting en tijdig inzetten op passende zorg zijn belangrijke voorwaarden om kosten in de hand te houden en eventuele verzwaring van de zorgvraag tegen te gaan.

 

Magazine 'Toegang GGZ tot de Wlz'

Bekijk ons eerste magazine met alle informatie over de overheveling van de GGZ naar de Wlz.

Toegang GGZ tot de Wlz

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.