Innovatie

Menzis Zorgkantoor stimuleert innovatie

We staan voor grote uitdagingen om de langdurige zorg in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. De inzet van zorgtechnologie, eHealth, (bewezen) innovatie, preventie, slimmer werken en behoud van personeel is hierbij onontbeerlijk.

Menzis Zorgkantoor vindt het belangrijk dat innovaties bijdragen aan contact met de sociale omgeving, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen regie van de klant. Naast deze kwaliteitsverbetering van zorg en leven, leiden innovaties er ook vaak toe dat zorgverleners gerichter en meer tijd in de directe zorg kunnen steken. Innovaties kunnen tevens de zorg door mantelzorgers ondersteunen. Menzis Zorgkantoor stimuleert zorgaanbieders in te zetten op (zorg)technologie onder andere door zorgaanbieders hier een opslag op het tarief voor te geven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Er zijn diverse ontwikkelingen gaande waarmee zorgprofessionals ondersteund worden in de uitvoering van de dagelijkse zorg. Dit kan zowel op het gebied van kennisdeling zijn als op het gebied van inzet van technologische hulpmiddelen die taken van de zorgprofessional overnemen. Menzis vindt het van belang om kennis over vernieuwingen te delen met zorgaanbieders. Daarvoor is er een digiteam opgericht, die goede voorbeelden verzamelt en deelt tussen diverse partijen in de regio’s. Meer informatie vindt u op onze innovatiepagina.

In opdracht van het Ministerie van VWS maakt Vilans in samenwerking met Significant een overzicht van tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg. Dit sluit aan bij de visie van Menzis op digitale zorg:

 

We merken in onze contacten met zorgaanbieders dat nut en noodzaak van technologie steeds breder wordt onderschreven. Veel aandacht gaat uit naar communicatiemiddelen en technologie die mensen in beweging houdt. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor monitoring zoals het meten van saturatie en temperatuur op afstand. We zien het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders actief bezig gaan met vernieuwingen.

Tegelijkertijd horen we ook dat veel zorgaanbieders nog een uitdaging zien rondom innovatie. Enerzijds gaat het om de inzet van technologie en de vaardigheden van personeel om hiermee om te gaan, maar ook innovatie in de organisatie van zorg is een uitdaging. Hierbij is het van belang dat er vanuit een visie gekeken wordt naar de inzet van technologie in de organisatie.

 

Digitale zorg

De uitbraak van het coronavirus heeft gemaakt dat er veel ontwikkeld en in gebruik is genomen op het gebied van zorg op afstand. De inzet van digitale zorg kan face-to-face zorg vervangen zodat het kan leiden tot doelmatigere en efficiëntere zorg.

Tegelijkertijd zijn we ons er van bewust dat digitale zorg geen oplossing biedt voor alle uitdagingen en dat we kritisch moeten blijven kijken naar de toegevoegde waarde van digitale zorg.

Extra middelen V&V

In de sector VenV zijn de afgelopen jaren zowel transitiemiddelen als kwaliteitsmiddelen ingezet voor innovaties.

In alle drie de Menzis regio’s worden transitiemiddelen ingezet voor het ontwikkelen van een gezamenlijk initiatief voor de inzet en inbedding van zorgtechnologie. Specifieke thema's die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld het vergroten van de bewustwording van alle medewerkers van de rol van zorgechnologie in hun dagelijkse werk en het vergroten van de digitale geletterdheid.

Veel zorgaanbieders hebben gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling SET COVID-19, om extra digitale toepassingen versneld in te zetten voor thuiswonende ouderen en mensen met een chronische beperking of ziekte. Menzis ziet dit als een positieve ontwikkeling waarbij zorgaanbieders actief bezig gaan om de zorg voor klanten op afstand te organiseren.

De doorontwikkelde kwaliteitsplannen 2020 van zorgaanbieders met een kwaliteitsbudget, laten zien dat er diverse innovaties (versneld) zijn ingevoerd. Zo is er veel geïnvesteerd in communicatiemiddelen met naasten en is er veel tijd en energie gestoken in het opzetten van regionale coördinatiepunten waar zorgaanbieders gezamenlijk inzicht hebben in de beschikbare capaciteit in de regio. Op dit moment zijn we in gesprek om te kijken of deze regionale samenwerkingsstructuur ook benut kan worden voor de coördinatie van Wet Zorg en Dwang bedden in de ouderenzorg.

 

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.