Regioanalyse Gehandicaptenzorg

Indicaties

In de Menzis Zorgkantoorregio’s Arnhem, Groningen en Twente hebben 20.020 personen op peildatum 1 januari 2019 een indicatie voor de gehandicaptenzorg. In 2018 werden er 1041 herindicaties afgegeven en 960 nieuwe indicaties.

Het merendeel van de afgegeven indicaties betreft de VG (83%) en de LG (12%). Hieronder staat de verdeling van het aantal indicaties die afgegeven zijn in onze drie zorgkantoorregio’s voor de verschillende subsectoren.

 

 

Nieuwe klanten hebben vaker een laag zorgprofiel en daar waar het gaat om herindicatie betreft het in hoofdzaak de hogere indicaties. Met betrekking tot de nieuwe indicaties vragen we ons af of het om doorstroom vanuit het gemeentelijk domein gaat.

Menzis Zorgkantoor wil voor klanten een aansluitend zorgaanbod realiseren tussen de verschillende wettelijke domeinen. Om de te verwachten vraag vroegtijdig te kunnen identificeren, gaan we hierover in gesprek met gemeenten.

Leveringsvormen

In de gehandicaptenzorg wordt nog steeds beperkt gekozen voor de leveringsvormen VPT en MPT. Dat zien we ook in 2019. Omdat de klantkeuze voorop staat, gaan we nader analyseren waarom deze leveringsvormen beperkt gebruikt worden. Steeds meer klanten realiseren hun zorg met behulp van een PGB. Van alle nieuw geïndiceerde klanten in de VG begin 2019 verzilvert 17,5% de zorgvraag met een PGB. Van de overige klanten verzilvert het merendeel hun zorgprofiel intramuraal (47,5%). Het aantal gebruikers van een VPT is zoals eerder aangegeven zeer beperkt (2,2%). De overige geïndiceerde klanten maken gebruik van extramurale functies (MPT) of hebben de indicatie nog niet verzilverd.

Meerzorg

In 2018 zijn de proeftuinen meerzorg afgesloten en is in samenwerking met de NZa een nieuwe beleidsregel meerzorg tot stand gekomen. Zorgaanbieders krijgen meer ruimte om te investeren in de context rondom klanten met complexe zorgvragen.
 
Het totaal aantal klanten dat een beroep doet op meerzorg in de VG is in 2018 sterk toegenomen. Vooral in Arnhem zien we een toename; van 103 klanten in 2017 naar 151 klanten in 2018. Veruit het grootste deel van meerzorg betreft klanten met een VG7 indicatie. Circa 20% van de klanten met een VG7 indicatie doet een beroep op meerzorg. Er is sprake van toenemende complexiteit van deze klantgroep. We merken ook dat deze groep moeilijk te bemiddelen is. Menzis Zorgkantoor is in gesprek met zorgaanbieders om deze kwetsbare groep de juiste zorg te kunnen bieden. Daarbij wordt de expertise van het CCE benut. Landelijk werken we aan het creëren van meer woonplekken waar gespecialiseerde zorg geboden kan worden. 

 

 

Wachtlijst
Het aantal klanten dat in mei 2019 actief wacht op plaatsing is gelukkig zeer beperkt, namelijk vier klanten. Het aantal niet-actief wachtenden is in mei 2019 toegenomen in vergelijk met mei 2018.
In Arnhem zien we een stijging van het aantal niet-actief wachtende klanten van 30 naar 79, in Groningen van 32 naar 56 niet-actief wachtende klanten en in Twente een stijging van 40 naar 45 niet-actief wachtende klanten. Het betreft voor het merendeel in de drie regio’s de VG3 (75) en VG6 (20). Van VG5, VG7 en VG8 zijn er slechts enkele niet-actief wachtenden. Begrijpelijk, want voor deze hogere zorgprofielen is de zorg ook minder goed uit te stellen.

Voor gezinnen met een kind met een beperking willen we meer mogelijkheden creëren om de, soms intensieve, zorg langer te kunnen volhouden. Met zorgaanbieders kijken we naar uitbreiding van logeerplekken en mogelijkheden voor deeltijd-wonen. Ook de inzet van gespecialiseerde begeleiding in de thuissituatie (bijvoorbeeld gespecialiseerde oppas) kan ouders ontlasten.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.