Regioanalyse V & V

Indicaties

Op basis van het aantal V&V-indicaties zien we een stijging van 5% in 2019 ten opzichte van 2018. Als we kijken naar de verdeling van de soort indicaties volgt het onderstaande beeld: 

In alle drie de regio’s is een toename van het aantal klanten met een VV4, VV5 en VV6-indicatie in zorg in natura. Hierbij valt met name de forse stijging van 9,5% (VV5) in de regio Arnhem op, ten opzichte van een totale toename van 7% over de drie regio’s. Deze toename wordt veroorzaakt doordat de vergrijzing daar meer zichtbaar is op dit moment.
Als gekeken wordt naar de huidige wachtlijstcijfers zien wij dat ouderen op een later moment naar het verpleeghuis gaan. Het CPB geeft aan dat de verwachting is dat er een tekort aan woningen komt die passend zijn voor zorg en ondersteuning aan ouderen. Dit is een trend die al langer gaande is en heeft consequenties voor de wachtlijsten. Hieronder gaan wij nader in op de cijfers van Menzis Zorgkantoor.

Wachtlijst
Het aantal actief wachtenden is het afgelopen jaar toegenomen (gestegen van 51 op 1 mei 2018 naar 62 op 1 mei 2019). We zien een sterke stijging van het aantal niet-actief wachtenden (voorheen wenswachtenden), namelijk van 801 (1 mei 2018) naar 1614 (1 mei 2019) wachtenden. Wij spreken regelmatig met onze zorgaanbieders over de wachtlijsten.

In Arnhem zien we t.o.v. 2018 de grootste stijging in het aantal actief en niet-actief wachtenden. In deze regio wordt er op dit moment gekeken naar de mogelijkheid om observatiebedden te creëren zodat er meer capaciteit voor tijdelijke opvang voor Wlz klanten is. De niet-actief wachtenden zijn ook gestegen in de regio’s Groningen en Twente, maar het aantal actief wachtenden geeft een stabiel beeld. De klanten die op de wachtlijst staan zijn met name klanten met de indicaties VV4, VV5 en VV6.
We zien over het algemeen veel klanten die wachten op een plek van voorkeur en daarvoor liever niet twee keer willen verhuizen. Daarnaast zien we dat klanten te lang wachten waardoor zij, als een opname niet langer uitgesteld kan worden, niet op een voorkeursplek geplaatst kunnen worden.

VPT
We zien in alle drie regio’s een stijging van het aantal klanten dat kiest voor de leveringsvorm VPT. In 2018 waren de aantallen in Twente en Groningen laag, maar deze zijn in 2019 inmiddels verdubbeld. We verwachten ook in 2020 een verdere groei van het aantal klanten dat met een VPT woont in een geclusterde woonvorm. Het tekort aan woningen op de woningmarkt zal invloed kunnen hebben op de vraag naar kleinschalige woonvoorzieningen.
Intramuraal
Het aantal intramurale opnames stijgt en ook het aantal klanten dat actief wachtend was op peildatum 1 januari 2019 is hoger dan op peildatum 1 januari 2018. De intramurale zorg wordt door zorgaanbieders als complexer ervaren dan een aantal jaren terug. Dit wordt veroorzaakt doordat klanten in een latere levensfase opgenomen worden waarbij de zorgvraag te complex is om zelfstandig te wonen.
Plaatsen met verblijf met en zonder behandeling
We zien over al onze regio’s een toename van de plekken verblijf inclusief behandeling. In 2019 willen wij dit blijven stimuleren door samen met zorgaanbieders zorg inclusief behandeling te bieden aan de complexere doelgroep. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit beperkt mogelijk is in verband met het tekort aan specialisten oudergeneeskundigen.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.