Crisiszorg in regio Groningen, Arnhem en Twente

Format aanvraag verlenging crisiszorg V&V

Publicatiedatum 14 april 2016
In het protocol ‘Crisiszorg in de Wlz 2016’ staat omschreven dat een randvoorwaarde voor het declareren van crisiszorg is, dat cliënten in het bezit zijn van een Wlz indicatie, of dat cliënten binnen twee weken met terugwerkende kracht vanaf opnamedatum een Wlz indicatie verkrijgen van het CIZ. Binnen de V&V kan er maximaal twee weken crisis gedeclareerd worden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan deze periode nog eens met maximaal twee weken verlengd worden. Voor deze gevallen moet expliciet toestemming van het zorgkantoor gevraagd worden, waarbij aantoonbaar inspanningen gedaan zijn voor een vervolgplek.

Door middel van onderstaand document kunnen zorgaanbieders een aanvraag indienen voor verlenging van crisiszorg met nog eens twee weken. Dit document dient voor een specifieke klant ingevuld te worden, en moet via het beveiligd notitieverkeer van Vecozo naar het zorgkantoor verstuurd worden.

Landelijk document Crisiszorg in de Wlz

Door de zorgkantoren is gewerkt aan een landelijk document Crisiszorg in de Wlz voor zorgverzekeraars en zorgkantoren. Definiëring en uitgangspunten spoedzorg Wlz, spoedzorg in de VVT en GZ zijn hier nader in omschreven. In de bijlage vindt u het document Crisiszorg in de Wlz.

Format crisiszorg

De Wlz uitvoerder moet van de NZa actief controleren of verzekerden tijdig zorg krijgen. Daarom heeft Menzis een format ontwikkeld dat de crisis coördinatoren dienen in te vullen. De gegevens moeten, in de eerste week na de afgelopen maand, aangeleverd worden door de coördinator, aan de afdeling informatievoorziening van het zorgkantoor via het e-mailadres informatievoorzieningwlz@menzis.nl.

Invulling verschillend per regio

Dit protocol geldt voor alle 3 de zorgkantoorregio’s van Menzis en geldt randvoorwaardelijk. Afhankelijk van de plaatselijke/regionale situatie wordt er invulling gegeven aan deze regeling.

Crisiszorg per regio

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.