Crisiszorg in regio Groningen, Arnhem en Twente

Regeling crisiszorg

De regeling crisiszorg is opgenomen als bijlage in het Voorschrift Zorgtoewijzing. De definiëring en de uitganspunten van crisiszorg in de Wlz zijn hier nader omschreven. 

Format aanvraag verlenging crisiszorg V&V

In bijlage H van het Voorschrift Zorgtoewijzing, Regeling crisisopname, staat omschreven dat een randvoorwaarde voor het declareren van crisiszorg is, dat cliënten in het bezit zijn van een Wlz indicatie, of dat cliënten binnen twee weken met terugwerkende kracht vanaf opnamedatum een Wlz indicatie verkrijgen van het CIZ. Binnen de V&V kan er maximaal twee weken crisis gedeclareerd worden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan deze periode nog eens met maximaal twee weken verlengd worden. Voor deze gevallen moet expliciet toestemming van het zorgkantoor gevraagd worden, waarbij aantoonbaar inspanningen gedaan zijn voor een vervolgplek.
Door middel van onderstaand document kunnen zorgaanbieders een aanvraag indienen voor verlenging van crisiszorg met nog eens twee weken. Dit document dient voor een specifieke klant ingevuld te worden, en moet via het beveiligd notitieverkeer van Vecozo naar het zorgkantoor verstuurd worden.

Format crisiszorg

De Wlz uitvoerder moet van de NZa actief controleren of verzekerden tijdig zorg krijgen. Daarom heeft Menzis een format ontwikkeld dat de crisis coördinatoren dienen in te vullen. De gegevens moeten, in de eerste week na de afgelopen maand, aangeleverd worden door de coördinator, aan de afdeling informatievoorziening van het zorgkantoor via het e-mailadres informatievoorzieningwlz@menzis.nl.

Invulling verschillend per regio

Dit protocol geldt voor alle 3 de zorgkantoorregio’s van Menzis en geldt randvoorwaardelijk. Afhankelijk van de plaatselijke/regionale situatie wordt er invulling gegeven aan deze regeling.

Crisiszorg per regio

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.