Deskundigheidsnormen Wlz

Met zorgaanbieders maken we afspraken over welke prestaties zij mogen leveren. Deze afspraken nemen we op in een addendum bij de overeenkomst. Of een zorgaanbieder een bepaalde prestatie kan leveren wordt beoordeeld met in achtneming van het van toepassing zijnde kwaliteitskader en landelijk beleidskader (ten behoeve van de contractering van de Wlz 2018 en 2019). Wanneer Menzis Zorgkantoor dit nodig acht, maakt de zorginkoper – voor de beoordeling van of een zorgaanbieder een passende samenstelling van het personeelsbestand heeft bij de prestaties die hij wil gaan leveren – gebruik van een set met deskundigheidsnormen. Deze normen zijn in onderhavig document opgenomen.

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.