Onafhankelijke cliëntondersteuning 2018

De zorgkantoren contracteren onafhankelijke clientondersteuning voor 2018

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten, zodat de cliënt weloverwogen keuzes kan maken over de zorg. Hieronder lichten de zorgkantoren toe hoe zij onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2018 en verder.

In het inkoopkader en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor cliënten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

U kunt zich tot 1 augustus 2017 aanmelden voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2018 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze cliënten, dan kunt u zich aanmelden. Dit geldt zowel voor de huidige (bestaande) organisaties als nieuwe organisaties. In het inkoopkader staat welke informatie de zorgkantoren willen ontvangen als onderbouwing van uw aanmelding. Voor bestaande aanbieders die Onafhankelijke Cliëntondersteuning willen blijven bieden is dat tot een minimum beperkt. Zorgkantoren contracteren per regio maximaal vier organisaties.

Stuur uw aanmelding en bijbehorende documenten naar Inkoop-care@menzis.nl.

Duur overeenkomst

Huidige (bestaande) organisaties kunnen een overeenkomst krijgen voor 2018-2020. Met nieuwe organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen tot 31 december 2020.

De zorgkantoren maken uiterlijk 15 september 2017 bekend welke organisaties zij contracteren

In het inkoopkader staat welke criteria van belang zijn voor de beoordeling van de aanmeldingen. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen de zorgkantoren welke organisaties zij contracteren. Organisaties die zich aangemeld hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2017 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2018.


Tijdschema voor inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning

Publicatie van het inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving. 1 juni 2017
Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. 1 augustus 2017
- 17:00 uur
Beoordeling door zorgkantoren. 1 augustus tot
15 september 2017
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen. 15 september
Mogelijkheid tot bezwaar. Tot 29 september 2017 - 17:00 uur
Afsluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. Oktober 2017 
Ingangsdatum overeenkomst.  1 januari 2018

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.