Onafhankelijke cliëntondersteuning 2018

Menzis Zorgkantoor contracteert onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2018 en verder 

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van de klant, zodat de klant weloverwogen keuzes kan maken over de zorg. De overheid stelt een apart budget beschikbaar om Wlz-klanten te kunnen ondersteunen bij het realiseren van passende zorg. Dit betreft de nieuwe klanten die vragen om informatie, advies en bemiddeling naar een passende zorgaanbieder. Maar ook klanten die al in zorg zijn, kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld bij het gesprek over het individuele zorgplan.

Klanten kunnen Menzis Zorgkantoor benaderen wanneer ze ondersteuning willen om tot een passend zorgaanbod te komen. U kunt daarbij aangeven dat u ondersteuning wenst van een onafhankelijke organisatie. Hieronder wordt uitgelegd hoe Menzis Zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning heeft gecontracteerd voor 2018 - 2020.

Welke eisen stellen we aan onafhankelijke cliëntondersteuning?

Menzis Zorgkantoor vindt het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het gaat bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor klanten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen opgesteld.

Gecontracteerde organisaties in 2018

Met bestaande organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, hebben we contracten afgesloten voor de periode 2018 tot en met 2020. Met nieuwe organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen tot 31 december 2020.

Per zorgkantoorregio kunnen maximaal vier partijen gecontracteerd worden.

Contactgegevens

In het pdf-document hieronder vindt u de contactgegevens van de Menzis Zorgadviseur, MEE, Zorgbelang, SCOT en Dichtbij.

Contactgegevens onafhankelijke cliëntondersteuners

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.