Onafhankelijke cliëntondersteuning 2019

Inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019  

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van klanten, zodat de klant weloverwogen keuzes kan maken over de zorg. Tijdens de inkoopronde in 2017 is ten behoeve van inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 een tweetal overeenkomsten afgesloten.

  • Voor organisaties die al een overeenkomst hadden, zijn er overeenkomsten met een looptijd van 2018-2020 afgesloten;
  • In sommige zorgkantoorregio’s zijn er overeenkomsten afgesloten met nieuwe organisaties. Zij ontvingen een eenjarige overeenkomst voor 2018.

In het inkoopkader en overeenkomst staat welke eisen worden gesteld.

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor klanten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

Het inkoopkader Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 blijft gehandhaafd en kent voor 2019 geen aanpassingen in beleid en tarief.

Bestaande organisaties

Bent u een bestaande organisatie voor het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning?

Organisaties met een meerjarige overeenkomst hebben een brief ontvangen met hierin het verzoek om de Instemmingsverklaring en het format offerte onafhankelijke cliëntondersteuning in te vullen. Hebt u een overeenkomst voor alleen 2018, dan bent u geïnformeerd over de eventuele verlenging van de overeenkomst.

Organisaties met een eenjarige overeenkomst hebben een brief ontvangen over eventuele verlenging van de overeenkomst voor 2019-2020 en verzoek tot indiening van Instemmingsverklaring en Format offerte 2019. 

Financiële afspraak

De organisaties OCO die een overeenkomst hebben, ontvangen de (voorlopige) financiële afspraak uiterlijk 17 september 2018.


Tijdschema voor afspraken onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Sluiting indienen Instemmingsverklaring 2019  1 augustus 2018, 17.00 uur
 Sluiting indienen format offerte onafhankelijke cliëntondersteuning 2019  1 augustus 2018, 17.00 uur
 Beoordeling door zorgkantoren  1 augustus tot 17 september 2018
 Bekendmaking van de (voorlopige) financiële afspraak  17 september 2018
 Mogelijkheid tot bezwaar  tot 1 oktober 2018, 17.00 uur

Nieuwe organisaties

Wilt u een overeenkomst afsluiten binnen één van onze regio's waar nog ruimte is voor contractering?

U kunt zich tot en met 1 augustus 2018 17.00 uur inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning, voor de regio Arnhem of de regio Groningen. In deze twee regio’s zijn momenteel twee organisaties gecontracteerd. In de regio Twente hebben we een overeenkomst met vier organisaties en wordt de inkoopronde dus niet opengesteld.
 
Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2019 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze klanten, dan kunt u inschrijven. In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 staat welke informatie de zorgkantoren willen ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving. Stuur uw inschrijving en bijbehorende documenten naar oco@menzis.nl

Duur overeenkomst

Met nieuwe organisaties worden overeenkomsten gesloten voor één jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen tot en met 31 december 2020.

De zorgkantoren maken uiterlijk 17 september 2018 bekend met welke organisaties zij een contract afsluiten

In het inkoopkader staat welke criteria van belang zijn voor de beoordeling van de inschrijvingen. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen de zorgkantoren welke organisaties zij contracteren. Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 17 september 2018 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak het zorgkantoor wil maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2019.
 
Tijdschema voor inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 
Verwijzing naar reeds gepubliceerde inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en start inschrijving 1 juni 2018
 Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 1 augustus 2018, 17.00 uur
 Beoordeling door zorgkantoren 1 augustus tot 17 september 2018
 Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen 17 september 2018
 Mogelijkheid tot bezwaar tot 1 oktober 2018, 17.00 uur
 Afsluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning oktober 2018
 Ingangsdatum overeenkomst 1 januari 2019

 

 

Download hieronder de verschillende documenten voor Inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.