Regeling Meerzorg 2016

Aanvraagsjablonen meerzorg MPT zijn gepubliceerd

Publicatiedatum 1 april 2016
De nieuwe Aanvraagsjablonen meerzorg MPT zijn gepubliceerd. De grootste wijzigingen ten opzichte van het vorige document: het adviesformulier is opgesplitst naar een adviesformulier V&V/LG en een adviesformulier GZ. Daarnaast zijn de vragen ter onderbouwing van de aanvraag voor behandeling individueel opgenomen in beide adviesformulieren.

Nieuwe documenten Meerzorg 2016

Publicatiedatum 3 februari 2016
Menzis Zorgkantoor heeft samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg beschreven. De huidige regeling Meerzorg (bijlage 7 bij de overeenkomst Wlz 2016) is zodanig aangepast dat het voor de sectoren GZ, VV en GGZ gaat gelden. De aangepaste versie van de regeling staat nu online.

Voor aanvragen meerzorg GZ kunt u gebruik maken van de huidige regeling. De aanvraagprocedure GZ wijzigt niet in 2016. Voor aanvragen meerzorg VV en GGZ (ZIN) is een apart sjabloon 2016 gemaakt. In uitzonderlijke gevallen is er ook in de thuissituatie een mogelijkheid om meerzorg aan te vragen. Daar bestaat een aparte aanvraagprocedure en een aanvraagsjabloon voor.

Regeling Meerzorg uitgebreid met VV en GGZ

Publicatiedatum 4 januari 2016
Vanaf 1-1-2016 wordt de regeling Meerzorg uitgebreid van de sector gehandicaptenzorg (GZ) naar de sectoren Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het betekent dat cliƫnten met een ZZP V&V 7 en 8 of een GGZ B 6 of 7 bij aantoonbare, extreme zorgzwaarte ook een beroep kunnen doen op de inzet van meerzorg. In de GZ is er een uitbreiding met ZZP LG 6.

Momenteel ontwikkelt Menzis Zorgkantoor samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg. De huidige regeling Meerzorg (bijlage 7 bij de overeenkomst Wlz 2016) wordt zodanig aangepast dat het voor de sectoren GZ, VV en GGZ gaat gelden. De aangepaste versie van de regeling staat eind januari 2016 online.
Voor aanvragen meerzorg GZ kunt u gebruik maken van de huidige regeling. De aanvraagprocedure GZ wijzigt niet in 2016. Voor aanvragen meerzorg VV en GGZ (ZIN) hebben wij ervoor gekozen om toch gebruik maken van het concept-protocol 2016. De aangepaste sjablonen 2016 voor GZ/GGZ en V&V worden zo spoedig mogelijk geplaatst op onze website. In het definitieve protocol meerzorg kunnen wijzigingen opgenomen zijn die invloed kunnen hebben op aanvragen die na plaatsing van het definitieve protocol gedaan worden.

Het Ministerie van VWS heeft een Adviesaanvraag aan het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit geformuleerd. Daarin vraagt VWS aan te geven hoe de regeling meerzorg kan worden vormgegeven, passend bij de ontwikkelingen die zijn ingezet met de hervorming langdurige zorg. In het eerste kwartaal van 2016 wordt daarover een rapport verwacht.

Landelijk lopen een tiental proeftuinen meerzorg. De ervaringen daarbinnen kunnen mogelijk ook aanleiding vormen om de meerzorgregeling aan te passen.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.