Regeling meerzorg 2017

Hierbij publiceren we het protocol Uitvoering regeling meerzorg 2017. Het protocol meerzorg bestaat net als in 2016 uit twee delen. Deel I voor de intramurale zorg voor cliënten met een Wlz-indicatie en deel II voor de thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie.

De regeling meerzorg intramurale zorg voor cliënten met een Wlz-indicatie geldt voor de sectoren GZ, GGZ en V&V. In de situatie van thuiswonende cliënten met een aanvraag voor meerzorg, betreft het cliënten die zorg thuis ontvangen via de leveringsvorm VPT, MPT en/of PGB pakket. Het gaat hier om de sectoren GZ en V&V.
De zorgkantoren zijn van plan om voor de GZ sector een vereenvoudigde werkwijze in te voeren geënt op de ervaringen in de proeftuinen meerzorg 2.0. Een zorgvuldige invoering staat voorop en daarom gaan de zorgkantoren met betrokken partijen aan de slag om de nieuwe werkwijze te kunnen realiseren. Het protocol Meerzorg 2017 zoals deze nu voorligt, blijft vooralsnog voor de GZ sector gehandhaafd.

Zorgverzekeraars Nederland is op dit moment in gesprek met de NZa over de beleidsregels die botsen met de nieuwe werkwijze die de zorgkantoren voor ogen hebben. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Belangrijkste wijzigingen protocol 2017

Voor alle sectoren geldt dat het protocol ten opzichte van 2016 geen grote wijzigingen kent. In het kader van de administratieve lastenverlichting is voor alle sectoren goed gekeken naar de looptijd en de procedure rondom heraanvragen zowel voor PGB als voor de andere leveringsvormen.

De looptijd van een afgegeven beschikking (alle sectoren) is niet standaard een jaar maar kan afhankelijk van de situatie van de cliënt ook langer zijn zodat de cliënt minder vaak een her-aanvraag hoeft te doen. Tevens zijn de aanvraagsjablonen voor alle sectoren m.u.v. PGB sterk gewijzigd met het doel ze gebruiksvriendelijker te maken. Het aanvraagsjabloon PGB is niet gewijzigd omdat gebruik wordt gemaakt van het persoonlijk plan. Voor de sector GZ geldt dat de verkorte procedure is komen te vervallen.

Bij het protocol horen twee documenten als bijlage:
  • Sjabloon meerzorg intramuraal 2017 
  • Aanvraagsjabloon PGB 2017

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.