Procedure voor de inzet van behandeling naast een VPT of ZZP in 2017

In het Voorschrift Zorgtoewijzing 2017 (paragraaf 4.8.3) staat beschreven hoe Wlz-behandeling voor cliënten met een VPT of ZZP zonder behandeling toegankelijk is gemaakt.

Met de inwerkingtreding van de Wlz hebben alle cliënten binnen de Wlz recht gekregen op Wlz-behandeling, met uitzondering van de cliënten met een laag ZZP. In de praktijk hebben we echter nog te maken met regelgeving die bepaalt voor wie welke behandeling binnen de Wlz bekostigd kan worden. Wlz-behandeling is hiermee niet voor alle cliënten toegankelijk. Behandeling is bij een VPT of bij opname geen standaard onderdeel van de zorg. Wanneer kortdurende behandeling nodig is, dan moet er bij het zorgkantoor toestemming worden aangevraagd indien een cliënt een ZZP of VPT zonder behandeling geleverd krijgt.

Er zijn twee vormen van behandeling naast een VPT/ZZP zonder behandeling mogelijk

Voorschrift Toewijzing 2017 (paragraaf 4.8.3) onderscheidt deze als volgt:

 1. Consultatie door een Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Voor deze consultatie is geen toewijzing voor de functie Behandeling nodig en kan dus ingezet worden zonder toestemming vooraf van het zorgkantoor.
 2. Het kortdurend leveren van de overige behandelvormen SOG of AVG of behandelprestaties. Hiervoor is toestemming nodig van het zorgkantoor. Deze toestemming wordt afgegeven via een aparte machtiging en niet via een zorgtoewijzing. De aanbieder ontvangt deze machtiging via beveiligd notitieverkeer. Zonder een machtiging mag deze behandeling niet worden gedeclareerd. De machtiging wordt voor maximaal een half jaar afgegeven. Op verzoek kan de machtiging met een half jaar worden verlengd.

Wanneer mag behandeling naast een VPT/ZZP exclusief behandeling geleverd worden?

Voor het leveren van consultatie gelden alleen de kaders van de prestaties H335 en H336 uit de beleidsregel Modulaire zorg van de NZa. Voor het aanvragen van de kortdurende behandeling zoals beschreven onder 2 gelden de volgende criteria:

 • de inzet is tijdelijk van aard (3 tot 6 maanden);
 • de aanvraag gaat uitdrukkelijk over Wlz-behandeling en niet ‘behandeling op de achtergrond’;
 • er is een onderbouwing van de huisarts of behandelaar uit het MDO aanwezig;
 • de aanvraag geeft duidelijkheid over de inhoud van de in te zetten behandeling;
 • de aanvraag bevat de duur en de te verwachten hoeveelheid uren;
 • het verschil (financiële waarde) tussen een VPT met behandeling en een VPT zonder behandeling voor een bepaald zorgprofiel geldt als financieel kader voor de aanvraag. De aanbieder kan de rekenmodule gebruiken om dit door te rekenen. 

De toestemming wordt alleen gegeven bij specifieke behandelvormen

Om het declareren van kortdurende behandeling mogelijk te maken, is vooraf toestemming nodig. Dit geldt voor de volgende behandelprestaties:

 • H325 Behandeling lvg
 • H329 Behandeling gedragswetenschapper
 • H330 Behandeling paramedisch
 • H331 Behandeling Families First lvg
 • H332 Behandeling ZG visueel
 • H333 Behandeling ZG auditief
 • H334 Behandeling IOG lvg
 • H335 Behandeling som, pg, vg, lg, zg (SO)
 • H336 Behandeling som, pg, vg, lg, zg (AVG) 

Hoe vraagt u de toestemming voor kortdurende behandeling aan?

Voor het aanvragen van behandeling naast een VPT of ZZP moeten het Exceldocument ‘Aanvraag behandeling naast ZZP/VPT exclusief behandeling’ ingevuld worden. Vervolgens moet het documenten via iWlz via het notitieverkeer naar het zorgkantoor verzonden worden. Na beoordeling van de aanvraag ontvangt u een machtiging op cliëntniveau en is het mogelijk om de aangevraagde behandeling te declareren.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.