Geestelijke gezondheidszorg

Welke ontwikkelingen zien we in de GGZ?

Bij de invoering van de Wlz is de uitvoering van de regeling 'voortgezet verblijf' in de Wlz gekomen. Overige GGZ-zorg wordt bekostigd via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf 2021 verandert dit waardoor meer mensen aanspraak kunnen maken op de Wlz.

 

Goede ontwikkeling

Per 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor mensen met een psychiatrische stoornis, als deze voldoen aan de zorginhoudelijke Wlz-criteria. Er is dan sprake van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Menzis Zorgkantoor ziet de overheveling als een goede ontwikkeling, waarbij klanten met psychiatrische problematiek gelijk behandeld worden als klanten die somatische en/of cognitieve problematiek of een verstandelijke beperking hebben. Het wetsvoorstel voorziet in de toegang voor mensen van 18 jaar of ouder. We willen echter ook de jeugd de zekerheid geven van de Wlz, als op jonge leeftijd al duidelijk is dat voldaan wordt aan de criteria van de Wlz. Inmiddels is uitgesloten dat de jeugd met GGZ-problematiek al per 2021 in de Wlz kunnen komen, maar we blijven hier vanuit klantbelang aandacht voor vragen om zo in de toekomst toegang wel mogelijk te maken.

 

Continuïteit waarborgen

Op dit moment ontvangen veel klanten met psychiatrische problematiek zorg vanuit de Wmo en/of Zvw. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is Menzis Zorgkantoor in gesprek met de gemeenten die nu vormgeven aan beschermd wonen. Menzis Zorgkantoor vindt het van belang dat de continuïteit van zorg voor klanten gewaarborgd blijft bij de overheveling, zodat zoveel mogelijk klanten in de huidige setting kunnen blijven wonen. 

 

Behandeling

Naast het zoveel mogelijk continueren van de verblijfssetting willen we ons ook inzetten zodat klanten de eigen behandelaar ook na de overheveling kunnen behouden. De vertrouwensband die is opgebouwd tussen klant en behandelaar vinden we een groot goed welke zo min mogelijk verstoord moet worden. Wij zetten ons in op behoud van behandelaars voor klanten die in de Wlz stromen om zo de overgang zo soepel mogelijk te maken.

 

Tijd voor kwaliteit

We vinden het belangrijk dat klanten in de Wlz kwalitatief goede zorg ontvangen. Als zorgkantoren zijn we gezamenlijk bezig om kwaliteitsuitgangspunten te formuleren en te toetsen. De voorlopige uitganspunten treft u hier aan.

 

Optrekken met zorgaanbieders

De vele gesprekken die we de afgelopen periode met zorgaanbieders van beschermd wonen in de Wmo hebben gevoerd, hebben ertoe geleid dat we in november 2019 informatiebijeenkomsten houden voor zorgaanbieders die momenteel beschermd wonen bieden via de Wmo.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.