Tussentijds inschrijven via Negometrix

Publicatiedatum: 1 april 2020
Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk voor zorgaanbieders zich in te schrijven om in aanmerking te komen voor een tussentijdse overeenkomst Wlz 2020-2023. De inschrijfprocedure vindt plaats via de online tenders van Negometrix. De sluitingstermijn is 30 april 2020 om 17:00 uur.

Voorbehoud: Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus kan het zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de termijn van 8 weken die geldt voor de beoordeling. Een locatiebezoek kan onderdeel zijn van de beoordeling, op dit moment weten wij niet of een bezoek tijdig kan plaatsvinden. Als dit aan de orde is nemen we contact met u op en zullen we naar de situatie op dat moment kijken en hoe we hier vorm aan kunnen geven.
In geval van positieve beoordeling zal de overeenkomst in gaan op 1 juli 2020. Deze is van kracht tot uiterlijk 31 december 2023.

Wanneer kunt u zich tussentijds inschrijven?

  • Als u een geheel nieuwe zorgaanbieder in de Wlz bent (u wordt beoordeeld als nieuwe aanbieder);
    Als u nieuw bent bij Menzis Zorgkantoor, maar wel een overeenkomst in 2019 of 2020 heeft met een ander Zorgkantoor in Nederland (u wordt beoordeeld als bestaande zorgaanbieder);
    Als u een overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor in 2019 of 2020, maar u wilt zich in een nieuwe regio inschrijven (u wordt beoordeeld als bestaande zorgaanbieder).

Zorgaanbieders, met een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor, die in aanmerking willen komen voor nieuw zorgaanbod in de regio waarvoor een overeenkomst is, hoeven zich niet via Negometrix in te schrijven. Zij moeten dit bij de zorginkoper aangeven en een beknopt ondernemingsplan aanleveren.

Meer informatie vindt u in onze inkoopdocumenten 2020 en de werkinstructies van Negometrix, zoals hieronder op deze pagina gepubliceerd.

Nota van Inlichtingen

Op 28 juni 2019 hebben we een aanvulling gedaan op de Nota van Inlichtingen Menzis Zorgkantoor Inkoop Wlz 2019-2023 onder de rubriek Planning & Inkoopprocedure. De aanvulling staat in het rood weergegeven.

Daarnaast is de Landelijke Nota van Inlichtingen 2020 gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan zijn er drie documenten aangepast, namelijk:

  • Aanvulling 2020 Landelijk Inkoopkader Wlz 2018 nieuwe zorgaanbieders
    Aanvulling 2020 Landelijk Inkoopkader Wlz 2018-2020 bestaande zorgaanbieders
    Bijlage 8 – Addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2020

We hebben de oude versies vervangen door deze nieuwe versies. De aanpassingen zijn gemarkeerd.

Inkoopdocumenten 2020 ten behoeve van de zorginkoop 2019-2023

Op deze pagina staan alle documenten gepubliceerd die geldend zijn voor 2020 en horen bij de zorginkoop voor 2019-2023.

Regionale inkoopdocumenten inkoop Wlz

Werkinstructies Negometrix

Nota van Inlichtingen

Landelijke inkoopdocumenten

Inkoop 2019

Bekijk de zorginkoopdocumenten van 2019.

Inkoop 2019