Regionale inzichten

Hoe ontwikkelt de langdurige zorg in de Menzis Zorgkantoorregio's?

Regiomonitor

Voor iedere regio is een regiomonitor beschikbaar. De regiomonitor is een vervolg op het regioplan 2020 waarin het tekort aan verpleegzorg in 2040 is geschetst. In de regiomonitor staan de cijfers, de inspanningen in de regio en welke resultaten dit tot nu toe heeft opgeleverd. Er is een regiomonitor voor iedere regio.

ArnhemGroningenTwente

Regioplannen 

Naar de toekomst toe hebben we voor de ouderenzorg een knelpunt ten aanzien van de capaciteit in de regio’s. We zien, zowel op korte als lange termijn, een toename in het aantal ouderen die een plek in een verblijfsinstelling zoeken. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de vraag naar zorg en de beschikbare capaciteit in de regio’s zijn er regioplannen ontwikkeld. Deze zijn in december 2020 gepubliceerd op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
Bekijk hier de regioplannen van de Menzis Zorgkantoorregio's.

ArnhemGroningenTwente

Hieronder vindt u de belangrijkste kerngegevens over zorggebruik en zorglevering per regio (mei 2020). Daarnaast geven wij een doorkijk in de toekomstige vraag naar capaciteit in de ouderenzorg. Klik op de afbeeldingen om alle cijfers te bekijken.

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit