Regionale inzichten

Regiobeelden

De gezondheidszorg is aan grote veranderingen onderhevig, zoals een stijgende zorgvraag en krappe arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van goede, tijdige en betaalbare zorg staat onder druk. Ook in de langdurige zorg. Het is belangrijk dat er voor al onze inwoners in onze regio’s passende, duurzaam toegankelijke langdurige zorg is en blijft.
Een landelijke aanpak kan deze problematiek niet oplossen, daarvoor is een regionale aanpak vereist. Immers, elke regio is anders. De inwoners, hun wensen en behoeften, hun gezondheid en (daarmee de) zorgvraag verschilt per regio.
Menzis Zorgkantoor wil samenwerken met regionale zorgaanbieders, gemeenten, inwoners en andere partijen. Om de beweging in gang te zetten die nodig is om de beschikbaarheid van goede, tijdige en betaalbare zorg te blijven garanderen. Nu en in de toekomst. Daarvoor is inzicht nodig in de regionale ontwikkelingen en opgaven in de zorgkantoorregio’s van Menzis.

Vernieuwde regiobeelden

Op 27 oktober 2022 heeft Menzis Zorgkantoor vernieuwde regiobeelden gepubliceerd. Wij adviseren u de regiobeelden van uw regio(‘s) en sector(en) te lezen om goed geïnformeerd te zijn over de regionale opgaven en de belangrijkste kerngegevens over de (ontwikkelingen in) zorgvraag en zorgkosten in de regio.

Vragen over de vernieuwde regiobeelden?
Uw zorginkoper gaat graag met u in gesprek over de regiobeelden. Heeft u vragen, opmerkingen of feedback over de regiobeelden? Heel graag! Neem hiervoor contact op met uw zorginkoper.


Arnhem
Twente
Groningen

Regionale capaciteitsplannen 2022 verpleegzorg

In de regionale capaciteitsplannen staat een compleet beeld van de huidige én benodigde capaciteit van de verpleegzorg in Nederland. Zorgkantoren hebben dit voor alle regio’s in Nederland in kaart gebracht.

Bekijk regionale plannen