Arbeidsmarkt

Wat zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt?

Bij de bijeenkomsten met zorgaanbieders in 2018 en 2019 signaleren zorgaanbieders dat de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare zorg onder druk staat doordat er een tekort dreigt te ontstaan aan deskundig personeel. Daarnaast zien we dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid mantelzorg die burgers kunnen leveren. De beschikbaarheid van zorg in de regio’s is één van de kerntaken van het Menzis Zorgkantoor. Hierdoor is Menzis Zorgkantoor betrokken bij het arbeidsmarktvraagstuk in de regio’s.

Groeiend aantal vacatures

De arbeidsmarktproblematiek in de GZ speelt met name bij zorgaanbieders met klanten met een intensieve zorgvraag. Juist in teams die werken met klanten met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek en klanten met ernstige meervoudige beperkingen groeit het aantal moeilijk vervulbare vacatures.


Oplopende werkdruk

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg werken steeds vaker met ZZP’ers en uitzendkrachten, waardoor de loonkosten toenemen en er meer (risico op) discontinuïteit van zorg ontstaat. Hierdoor loopt de werkdruk voor het vaste personeel verder op, met een stijging van het verzuim en een groter verloop tot gevolg. Collegiale uitlening van personeel in de regio is mogelijk een antwoord. De sector heeft daarnaast ook te maken met een groep oudere medewerkers, hierbij roepen wij zorgaanbieders op om te investeren in deze groep, zodat zij langer inzetbaar blijven in de sector.

Samenwerking stimuleren
Zowel in de verpleeghuissector als in de gehandicaptenzorg is het tekort aan specialistisch medisch personeel een groeiend probleem. Zowel in de beschikbaarheid van SO-ers als AVG-artsen komen steeds meer knelpunten. Met ons inkoopbeleid stimuleren we regionale samenwerking en dat er nieuwe mensen opgeleid worden. Daarnaast is het noodzakelijk om, gezien de arbeidsmarktproblematiek, te kijken naar efficiënte organisatie van specialistische zorg. Zorgaanbieders ondernemen diverse initiatieven om problematiek in de arbeidsmarkt aan te pakken. Enkele voorbeelden hiervan vanuit de gehandicaptenzorg zijn.

Aanvraag deskundigheidsniveau personeel

In de verpleeghuissector is de mogelijkheid geboden om gebruik te maken diverse middelen om arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. In het kader hiervan zijn convenanten gesloten waar de inzet van transitiemiddelen aan gekoppeld zijn. Naast het convenant kunnen ook individuele aanbieders een aanvraag kwaliteitsbudget indienen.

Grofweg wordt in alle Menzisregio’s met name ingezet op niveau 1, 2 en 3. Dit is in lijn met de landelijke aanvragen. Hieronder vindt u per regio nadere informatie over de aanvragen kwaliteitsbudget en inzet transitiemiddelen.  

 

 

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.