Geestelijke gezondheidszorg

Welke ontwikkelingen zien we in de GGZ?

Bij de invoering van de Wlz is de uitvoering van de regeling 'voortgezet verblijf' in de Wlz gekomen. Overige GGZ-zorg wordt bekostigd via de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2021 verandert dit waardoor meer mensen aanspraak kunnen maken op de Wlz.

Goede ontwikkeling
Per 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor mensen met een psychiatrische stoornis, als deze voldoen aan de zorginhoudelijke Wlz-criteria dat er sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Menzis Zorgkantoor ziet de overheveling als een goede ontwikkeling, waarbij klanten met psychiatrische problematiek gelijk behandeld worden als klanten die somatische en/of cognitieve problematiek of een verstandelijke beperking hebben. Het wetsvoorstel voorziet in de toegang voor mensen van 18 jaar of ouder. We willen echter ook de jeugd de zekerheid geven van de Wlz, als op jonge leeftijd al duidelijk is dat voldaan wordt aan de criteria van de Wlz. Menzis Zorgkantoor zet zich daarom in om ook de jeugd die voldoet aan de criteria van de Wlz, toegang te verlenen. 

Continuïteit waarborgen 

Op dit moment ontvangen veel klanten met psychiatrische problematiek zorg vanuit de Wmo en/of Zorgverzekeringswet. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is Menzis Zorgkantoor in gesprek met de gemeenten die nu vormgeven aan beschermd wonen. Menzis Zorgkantoor vindt het van belang dat de continuïteit van zorg voor klanten gewaarborgd blijft bij de overheveling, zodat zoveel mogelijk klanten in de huidige setting kunnen blijven wonen. 

Optrekken met zorgaanbieders

In het kader van de overheveling per 2021 hebben inmiddels (in 2019) ook de eerste gesprekken met zorgaanbieders en het CIZ plaatsgevonden. De komende periode willen we meer met zorgaanbieders optrekken om te onderzoeken hoe we het beste de woonwensen van klanten kunnen vervullen. Via deze website, onze nieuwsbrief en onze zorginkopers houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de toegang voor mensen met een psychiatrische stoornis.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.