Klantondersteuning

Hoe ondersteunt Menzis Zorgkantoor klanten?

Menzis Zorgkantoor wil naast het inkopen van voldoende en kwalitatief goede zorg ook klanten ondersteunen in het realiseren van zorg die bij hun zorgvraag en woonwensen past.

Waar staan we nu?

We maken goede stappen met betrekking tot het bereiken van nieuwe klanten. Op dit moment nemen we contact op met alle nieuwe klanten in de Wlz. Met onze kennis van het zorgveld kunnen we meedenken met de klant om de best passende zorg te realiseren.

Voor 2020 hebben wij als doel om al voor afgifte van een Wlz-indicatie in contact te komen met onze klanten en een blijvend contact op te bouwen. We kijken naar de mogelijkheid om ondersteuning te bieden bij het formuleren van de zorgvraag en het evalueren van de ontvangen zorg. Als we eerder in het traject in contact komen met de klanten, kunnen we hen informeren over de mogelijkheden van de verschillende leveringsvormen, beter inspelen op de situatie en zorgen voor passende zorg aan de klant.

Gesprek voeren
Met klanten die de voorkeur geven aan het zelf regelen van zorg met behulp van een pgb zijn we in gesprek om te kijken of we zorg op maat kunnen afspreken. Op die manier het gesprek voeren gaan we ook met naturaklanten verkennen.

In de regio Twente werken we met de gemeenten samen om tot een integrale cliëntondersteuning te komen, waardoor inwoners geen last hebben van domeindiscussies.

Cliëntondersteuning verder professionaliseren

Landelijk loopt er een ontwikkeltraject om de functie cliëntondersteuning verder te professionaliseren en een kwaliteitskader in te voeren en om de bekendheid te vergroten. In de Menzis Zorgkantoorregio’s besteden we alle beschikbare middelen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. We verwachten dat er een groter beroep op deze ondersteuning gedaan zal worden. Hiervoor is een ruimer budget nodig.

Binnen het programma Volwaardig Leven heeft VWS pilots ingericht om te onderzoeken hoe cliëntondersteuning voor naasten en klanten met een verstandelijke beperking beter kan.  Menzis Zorgkantoor speelt in één van de pilots ('naastenondersteuning') een voortrekkersrol. Het doel van de pilot is om 150 naasten in Nederland betere ondersteuning te bieden en daarin leerervaringen op te doen om in de toekomst de cliëntondersteuning hierop aan te passen.

We starten in Groningen, waarin we samen met MEE Groningen en ’s Heeren Loo een tiental gezinnen met een kind met meervoudige beperkingen gaan ondersteunen met een gezinsondersteuner.

Wet zorg en dwang

Het is de bedoeling dat met ingang van 01-01-2020 de BOPZ wordt vervangen door de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ. De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die met onvrijwillige zorg te maken krijgen.

Menzis Zorgkantoor ziet de meerwaarde van de nieuwe wet waarin rechten van klanten beter belegd zijn en zorgaanbieders moeten nadenken over alternatieven, voordat onvrijwillige zorg toegepast mag worden. De wet regelt ook dat cliënten een beroep kunnen doen op een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. De zorgkantoren zijn bezig deze te contracteren voor 2020. Elke aanbieder kan afspraken maken met de onafhankelijke organisatie die vertrouwenspersonen in dienst heeft en voor een regio gecontracteerd wordt. Dat betekent dat de zorgaanbieder deze functionaris moet faciliteren om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, maar niet zelf in dienst kan nemen.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Waarschijnlijk is in 2020 de nieuwe Wmcz van kracht. Dit betekent dat cliëntenraden moeten instemmen met voorgenomen besluiten over zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven, voordat zorgaanbieders deze kunnen uitvoeren. Te zijner tijd volgt nadere informatie hierover.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.