Optimale aansluiting bij het levenspad van de klant

Hoe sluit Menzis Zorgkantoor aan bij het levenspad van de klant?

Aansluiten bij het levenspad van de cliënt vormt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Wij willen de zorg voor onze Wlz klanten op de juiste plek organiseren, waarbij zoveel mogelijk de cliënt in zijn omgeving kan blijven wonen. Het langer thuis wonen van ouderen in de Wlz vergt een andere inspanning van zorgaanbieders. Menzis Zorgkantoor hecht veel waarde aan toekomstplanning (“Advanced care planning”), waarbij zorgaanbieders preventief met ouderen in gesprek gaan over hun toekomst. Hierbij is het belangrijk dat er, naast de invulling van de zorgvraag, ook aandacht is voor andere thema’s zoals toekomstbestendig wonen en eenzaamheid. Deze thema’s worden besproken tijdens de dialooggesprekken.

De complexiteit van de zorgvraag van klanten in de Wlz maakt dat in de eigen woning blijven wonen niet altijd haalbaar is. Daarom is het ook in de Wlz van belang om te kijken naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit kan door de inzet van technologie en door clustering van woningen zodat klanten in de woonwijk kunnen blijven wonen, maar vergt in sommige gevallen ook een verhuizing naar een andere woonvoorziening. Ook dan hechten wij veel waarde aan het aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten.

Welbevinden

In de ouderenzorg ligt naast het lichamelijk functioneren steeds meer nadruk op aspecten zoals het mentaal en spiritueel functioneren, kwaliteit van leven, algemeen dagelijks functioneren en sociaal maatschappelijke participatie. Machteld Huber heeft het concept positieve gezondheid geïntroduceerd dat aandacht heeft voor deze aspecten. Om aan te sluiten bij de veranderende zorgvraag van ouderen lopen diverse initiatieven. Eén van de pilots, die onder andere bij Azora en de Hoven plaatsvindt, is het leefplezierplan van Joris Slaets. Hierbij wordt het positief welbevinden, leefplezier en liefdevolle zorg als uitgangspunt genomen. Vanuit de narratieve en normatieve informatie komt een leefplezierplan dat uitgaat van de wensen van de klant.

Het project Intramuraal Persoonsvolgende Bekostiging (IPvb) loopt bij één zorgaanbieder van verpleeghuiszorg in onze regio (Norschoten) en heeft het centraal stellen van de cliënt gekoppeld aan de bedrijfsvoering van de organisatie. Hierdoor heeft de cliënt de eigen regie bij het samenstellen van de invulling van zijn zorgvraag.

Vraag centraal stellen 

In de gehandicaptenzorg is Siza bezig met een project ‘Regie in eigen hand’. Binnen het project kunnen bewoners een deel van het budget naar eigen voorkeur inzetten. Hierdoor kunnen bewoners zelf een medewerker inhuren op tijden dat hij dat wil.

Wij zien het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders de daadwerkelijke vraag van klanten centraal stellen en hier, binnen de grenzen van hun mogelijkheden, invulling aan geven.

Samenwerking

Tijdens de aanbiedersbijeenkomsten in maart 2019 hebben zorgaanbieders ons gevraagd om nadrukkelijker de verbinding op te zoeken met andere partijen. Menzis Zorgkantoor overlegt regelmatig met verschillende gemeenten over de aansluiting tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Regionaal zijn er werkagenda’s vastgesteld waarin diverse thema’s opgenomen zijn, waaronder: Effectief samenwerken in de wijk, GGZ volwassenen en Overgang 18-/18+. De werkagenda met regionale inkleuring is te vinden via de website www.werkagendamenzisgemeenten.nl.

Kennis delen 

Ook met zorgaanbieders delen we kennis en proberen we knelpunten in de regio op te lossen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen om kennis en informatie te delen
  • Het centreren van zorgaanbod voor dementerende ouderen met complexe psychiatrische problematiek in Twente
  • Creëren van specifieke opvang van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en bijkomende gedragsproblematiek in de regio Arnhem
  • Ontwikkelen van een acute care unit voor ouderen in de Achterhoek

Als u meer informatie wenst over bovenstaande initiatieven neemt u dan contact op met uw zorginkoper.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.