Zorginkoopbeleid Zorgkantoor 2018

Op 1 juni 2017 publiceert Menzis Zorgkantoor zijn Zorginkoopbeleid 2018 voor de langdurige zorg voor de ruim twee miljoen inwoners in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente. Met dit beleid spelen we in op de regionale vragen, wensen en problemen van mensen – of mensen in hun nabije omgeving – die langdurige zorg nodig hebben.

De wijzigingen in het beleid voor komend jaar ten opzichte van 2017 zijn beperkt. En daar zijn we trots op! Het Zorginkoopbeleid 2018 zet namelijk de lijn door die Menzis Zorgkantoor vorig jaar heeft ingezet. Met dit inkoopbeleid voor 2018 willen we meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Voor jong en oud, voor nu en in de toekomst. Betere zorg tegen, waar mogelijk, lage(re) kosten. Waarbij de kwaliteit van leven voorop staat, en niet de beperking of aandoening.

Op 30 juni 2017 publiceert Menzis Zorgkantoor de Nota van Inlichtingen, behorende bij de Inkoop Wlz 2018.

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn een aantal inkoopdocumenten aangepast. De actuele documenten staan op de pagina downloads.

 

zorginkoopcirkel Onafhankelijke cliëntenondersteuning Ondersteuning clientenraad Ontwikkelruimte Meerjarenafspraken start Differentiatielijst Persoonsvolgende bekostiging Ondersteuning mantelzorg Ondersteuning de klant

 


Menzis Zorgkantoor wil voldoende kwalitatief goede zorg inkopen voor zijn klanten. Ter voorbereiding op het jaar 2018 hebben we een marktanalyse uitgevoerd. Deze analyse bevat per sector en/of regio (Groningen, Twente, Arnhem) de belangrijkste kerngegevens over zorggebruik en zorglevering. Daarnaast beschrijven we aandachtspunten op basis van informatie vanuit ons team Zorgadvies, van door Menzis gecontracteerde onafhankelijke cliëntondersteuners en uit gesprekken van zorginkopers met hun zorgaanbieders.

Om de contractering van de Wlz-zorg toegankelijker en eenvoudiger te maken is op onderdelen gekozen voor een verdere uniformering en vereenvoudiging van het landelijke inkoopkader. Door het wegnemen van onnodige regionale verschillen, creëren we meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Menzis Zorgkantoor heeft samen met de andere zorgkantoren daarom in Zorgverzekeraars Nederland-verband een landelijk inkoopdocument voor Wlz-zorg opgesteld.

Er zijn voor 2018 twee landelijke inkoopkaders: één voor bestaande Wlz-zorgaanbieders en één voor nieuwe Wlz-zorgaanbieders. Daarnaast is er een ‘beleidskader’ geschreven met een uitgebreide toelichting en beleidslijn op verschillende (actuele) thema’s.

In het regionale inkoopkader heeft Menzis Zorgkantoor een nadere invulling gegeven op diverse onderdelen.

De beleidsthema’s die hiervoor zijn beschreven, leiden tot de inkoopsystematiek van Menzis Zorgkantoor voor 2018.

Om de zorg voor onze klanten in te kopen is er een inschrijfprocedure die aangeeft hoe we met zorgaanbieders tot afspraken komen. In dit onderdeel leest u de beschrijving hiervan.

Inschrijven in Negometrix

De tenders voor inschrijving in Negometrix zijn opengesteld.

Downloads Zorginkoopbeleid Menzis Zorgkantoor 2018

Ga naar de downloads

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.