Cliëntvertrouwenspersoon

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De Wet zorg en dwang regelt uw rechten wanneer u te maken krijgt met onvrijwillige zorg of wanneer u te maken krijgt met onvrijwillige opname. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Deze ondersteuning is gratis voor u. Het Zorgkantoor zorgt ervoor dat er een cliëntvertrouwenspersoon in uw regio beschikbaar is. Uw zorgaanbieder is verplicht u te wijzen op het bestaan van de cliëntvertrouwenspersoon en kan u in contact brengen met hem/haar.


Veel gestelde vragen over cliëntvertrouwenspersoon

In iedere regio is er één organisatie aangewezen. U kunt rechtstreeks contact met hen opnemen. 

Arnhem Zorgbelang 088-9294099 
Groningen Quasir

085-4874012

Twente LSR

088-2015900

Uw zorgaanbieder kan u ook in contact brengen met de cliëntvertrouwenspersoon in uw regio.

De wet Zorg en Dwang regelt de rechtsbescherming van cliënten aan wie tegen hun wil zorg verleend kan worden als dat nodig is ter voorkoming van ernstig nadeel voor de cliënt zelf of anderen. De wet zorg en dwang heeft als uitgangspunt dat onvrijwillige zorg niet mag, tenzij er geen andere mogelijkheid is om ernstig nadeel te voorkomen.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is van toepassing:

  • als u een indicatie heeft voor langdurige zorg met als grondslag psychogeriatrische stoornis of verstandelijke beperking.
  • als u geen indicatie heeft voor langdurige zorg maar, vanwege uw psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking, bent aangewezen op zorg. Dit moet door een arts worden vastgesteld.
  • Als u niet-aangeboren hersenletsel (NAH), het syndroom van Korsakov of de ziekte van Huntington heeft waarbij er sprake is van vergelijkbare gedragsproblemen of verlies van regie.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon.

Als er thuis onvrijwillige zorg verleend wordt door een professional, moet daarbij dezelfde procedure gevolgd worden die ook geldt voor verlening van onvrijwillige zorg aan een cliënt die is opgenomen.

Dit betekent dat er een zorgverantwoordelijke moet worden aangewezen en dat deze een zorgplan vaststelt op basis van het stappenplan. Dit zorgplan moet beoordeeld worden door een Wzd-functionaris. Er moet een zorgverlener bereikbaar zijn tijdens de toepassing van onvrijwillige zorg.
Woont u thuis en heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. 

 

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgaanbieders ervoor moeten zorgen dat cliënten die niet tevreden zijn over de zorg die hun wordt geboden een beroep kunnen doen op iemand die hen adviseert over de mogelijkheden om een klacht op te lossen. Deze Wkkgz-functionaris wordt in de praktijk vaak klachtenfunctionaris genoemd. Ook de benaming (cliënten)vertrouwenspersoon wordt nog vaak gebruikt. Deze Wkkgz-functionaris streeft naar een voor beide partijen aanvaardbare uitkomst.

De cliëntvertrouwenspersoon is partijdig aan de cliënt. Om verwarring met de rol en taken van de Cvp Wzd te voorkomen pleiten alle betrokkenen bij de Wzd voor een andere benaming voor een (interne) (cliënten)vertrouwenspersoon werkzaam als Wkkgz-functionaris. Ten meer omdat het Besluit Zorg en Dwang uitsluit dat een rol als Wkkgz-functionaris gecombineerd wordt met de rol van Cvp Wzd.

Ja. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tot taak de cliënt en de vertegenwoordiger advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, met zijn opname en verblijf in een accommodatie, of met het doorlopen van de klachtenprocedure, indien een cliënt of diens vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat cliënten en vertegenwoordigers weten dat de CVP er is, dat deze goed bereikbaar is en vrije toegang heeft tot zorglocaties.

Dit is vastgelegd in de wet: Wzd Artikel 57 en 58: Taak van de CVP


Wilt u contact met ons?

 

Vragen over langdurige zorg
Bel: 088 222 42 42 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

 

Vragen over uw pgb
Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 8:30 -17:00 uur)

Of stel uw vraag via ons contactformulier


Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.