Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Het Zorgkantoor zorgt ervoor dat er een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar is in uw regio.

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De Wet zorg en dwang regelt uw rechten als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg of met onvrijwillige opname. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg of opname

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt u bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis voor u. Uw zorgaanbieder is verplicht u te wijzen op het bestaan van de vertrouwenspersoon en kan u in contact brengen.

Wet zorg en dwang in vogelvlucht

Cliëntvertrouwenspersonen in uw regio

Meer informatie

Wilt u contact met ons?