Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u of uw naaste te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname via de Wet Zorg en dwang? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Deze ondersteuning is gratis voor u. Het Zorgkantoor zorgt ervoor dat er een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar is in uw regio. 

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang geldt voor iedereen met een verstandelijke beperking of voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Ook geldt de Wet zorg en dwang voor mensen met een aandoening met vergelijkbare beperkingen. Dat zijn op dit moment de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en voor niet-aangeboren hersenletsel. De wet regelt uw rechten als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname.

  • Lees meer over de Wet zorg en dwang op onze themapagina.

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt u bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname, bijvoorbeeld bij:

  • Het duidelijk krijgen van het probleem.
  • Het organiseren van gesprekken tussen cliënt, vertegenwoordiger en zorgverlener over het probleem.
  • Het voorbereiden van gesprekken met cliënt of vertegenwoordiger.
  • Het ondersteunen van gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
  • Het ondersteunen bij een klachtenprocedure van de cliënt.
  • Het ondersteunen bij het schrijven van brieven of e-mails.
  • Het geven van informatie en uitleg over de rechten van de cliënt.

Uw zorgaanbieder is verplicht u te wijzen op het bestaan van de vertrouwenspersoon en kan u in contact brengen.

Wilt u meer weten over wat een cliëntenvertrouwenspersoon voor u kan betekenen? Lees het in de stripverhalen speciaal gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

Welke cliëntvertrouwenspersoon is er voor mij?

Veelgestelde vragen