Folders en formulieren

We hebben voor u de formulieren en brochures van Menzis Zorgkantoor op een rij gezet. Opgedeeld in zorg in natura (zin) en persoonsgebonden budget (pgb).

Algemeen

In onderstaande folders vindt u uitleg over de langdurige zorg: 

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader

Zorg in natura (zin)

Met het machtigingsformulier machtigt u iemand tot het opvragen van uw gegevens over uw zorg in natura.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wijzigingen 

Wijzigingen die gevolgen hebben voor uw persoonsgebonden budget, bent u verplicht door te geven aan het Zorgkantoor.

Wijzigingsformulier persoonsgebonden budget (PDF, 130 kb)

Met het wijzigingsformulier pgb geeft u algemene wijzigingen door.

Budgetplan (PDF, 160 kb)

Tijdens het aanvragen van een pgb stuurt u het budgetplan naar het Zorgkantoor. Heeft u meer budget nodig binnen uw maximaal budget? Dan stuurt u het budgetplan ook toe.

Formulier verplichtingen pgb-beheer

Als uw wettelijk vertegenwoordiger het pgb gaat beheren, moet hij het formulier verplichtingen pgb-beheer ondertekenen en opsturen naar het Zorgkantoor.

Machtigingsformulier pgb-beheer

Als de wettelijk vertegenwoordiger niet het pgb gaat beheren, kunt u iemand machtigen om uw pgb te beheren. De gevolmachtigde moet dan het machtigingsformulier invullen.

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader

Financieel 

Maximaal budget per zorgprofiel 2024 (PDF, 260 kb)

Als u een pgb krijgt toegekend, wordt er een budget op maat toegekend. In deze tarieventabel ziet u hoeveel u maximaal voor uw zorgprofiel kunt ontvangen.

Vergoedingenlijst pgb langdurige zorg (PDF, 250 kb)

In de vergoedingenlijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of deze vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden.

Weekplanner (PDF, 190 kb)

Soms vragen we u een weekplanner in te vullen. Bijvoorbeeld bij uw aanvraag voor een pgb of een wijziging.

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader

Informatief 

10 punten pgb-vaardigheid (PDF, 250 kb)

Check wat u als ten minste moet weten en kunnen om met een pgb om te gaan.

Informatiebulletin 2024 (PDF, 115 kb)

In dit informatiebulletin informeert het Zorgkantoor u over actuele onderwerpen in het pgb in 2024.

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen (PDF 400 kb)

In deze brochure leest u uitgebreide informatie over het aanvragen van een pgb bij het Zorgkantoor.

Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader

Extra budget

Ontvangt u een pgb en kunt u onvoldoende zorg inkopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra budget. Er bestaan speciale regelingen voor extra budget pgb.

Meer informatie over het aanvragen van extra budget leest u op de pagina Regeling extra budget pgb

PGB Portaal

Maakt u (nog) geen gebruik van het PGB Portaal? De juiste formulieren vindt u op de website van mijnpgb.nl. Deze sluiten beter aan op het portaal.

Naar website mijnpgb

Pgb van A tot Z

Wilt u meer weten over de belangrijkste onderwerpen rondom het pgb? Van wijzigingen doorgeven, extra budget tot pgb in het buitenland.

Naar ‘Ik heb een pgb’