Regeling extra budget pgb

Ontvangt u een pgb en kunt u onvoldoende zorg inkopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra budget.

Regelingen binnen de Wlz

De Wlz kent enkele regelingen voor mensen die meer zorg nodig hebben dan ze met hun budget kunnen inkopen. Dit zijn: 

  1. Extra kosten thuis
  2. Terminale zorg (extra zorg in de laatste fase van het leven)
  3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
  4. Toeslag chronische ademhalingsondersteuning
  5. Maatwerktoeslag thuiswonend kind onder de 18 jaar
  6. Maatwerktoeslag logeren 
  7. Meerzorg
  8. Persoonlijk Assistentie Budget
  9. Maatwerktoeslag intensieve dagbesteding/behandeling

Wilt u meer weten?

Lees dan de regeling voor extra budget. Heeft u vragen of denkt u in aanmerking te komen voor één van deze regelingen? Neem dan contact op met de afdeling pgb.