Pgb vergoedingen en tarieven

Als u werkt met een pgb zijn er verschillende vergoedingen en tarieven waar u rekening mee moet houden. We zetten ze voor u op een rij.

Maximumtarieven pgb Wlz

Als u werkt met een pgb, bent u zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. Hiervoor neemt u zorgverleners in dienst. U spreekt met uw zorgverleners af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij leveren. U dient zich hierbij te houden aan de maximum tarieven. Deze zijn landelijk bepaald.

Type

Maximum tarief 2023

Maximum tarief 2022

Informele zorgverlener

€ 22,98 per uur

€ 21,68 per uur

Formele zorgverlener*

€ 72,39 per uur

€ 68,30 per uur

Dagbesteding

€ 66,64 per dagdeel

€ 62,88 per dagdeel

 

*Met een formele (professionele) zorgverlener bedoelen wij een zorgverlener die;

  • als onderneming zorg verleend en ook zo geregistreerd staat in het handelsregister, of,
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die als zorgverlener staat geregistreerd in het handelsregister en geen familie van u is, of,
  • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is

Alle andere zorgverleners noemen we informele (niet-professionele) zorgverleners.

Minimum loon

Uw zorgverlener heeft recht op het minimumloon en vakantiegeld. Dit minimumloon moet u (minimaal) aanhouden in een zorgovereenkomst met uw zorgverlener.
Wanneer geldt het minimum loon niet?

  • Als u een zorgovereenkomst heeft met een zorginstelling
  • Als uw zorgverlener een ondernemer is

Kijk voor meer informatie over het minimum loon op de website van de SVB.

Vergoedingenlijst

In de vergoedingenlijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of deze vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden. Dit is de vergoedingenlijst pgb Wlz die door alle zorgkantoren gebruikt wordt.

Let op! Komt een onderwerp niet op de lijst voor? Dit betekent niet dat dit wel of geen zorg is die uit het pgb betaald mag worden. Er is dan over dit onderwerp geen uitspraak gedaan of er worden niet vaak vragen over gesteld. Staat een onderwerp niet op de lijst en heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Reiskosten

Maakt uw zorgverlener kosten om naar u toe te reizen? Of maakt uw zorgverlener kosten onder werktijd, bijvoorbeeld omdat u naar de arts gebracht moet worden? Soms worden deze kosten vergoed. Lees meer informatie over reiskosten op de website van de SVB.

Zorg buiten Nederland

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Dan kunt u in sommige gevallen gebruikmaken van uw persoonsgebonden budget (pgb). U kunt dan uw zorg in het buitenland inkopen.
Lees meer over de voorwaarden op onze website pagina pgb in buitenland.

Extra budget

Kunt u met uw huidige budget onvoldoende zorg inkopen? In sommige gevallen komt u in aanmerking voor extra budget. Lees meer over de regeling extra budget op onze website pagina regeling extra budget pgb.