Pgb vergoedingen en tarieven

Als u werkt met een pgb zijn er verschillende vergoedingen en tarieven waar u rekening mee moet houden. We zetten ze voor u op een rij.

Maximumtarieven pgb Wlz

Als u werkt met een pgb, bent u zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. Hiervoor neemt u zorgverleners in dienst. U spreekt met uw zorgverleners af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij leveren. U dient zich hierbij te houden aan de maximum tarieven. Deze zijn landelijk bepaald.

Type

Maximum tarief 2023

Maximum tarief 2024

Informele zorgverlener

€ 22,98 per uur

€ 24,44 per uur

Formele zorgverlener*

€ 72,39 per uur

€ 77,00 per uur

Dagbesteding

€ 66,64 per dagdeel

€ 70,88 per dagdeel

 

* Met een formele (professionele) zorgverlener bedoelen we een zorgverlener die:

  • als onderneming zorg verleent en ook zo geregistreerd staat in het handelsregister, of,
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die als zorgverlener staat geregistreerd in het handelsregister en geen familie van u is.

Alle andere zorgverleners noemen we informele (niet-professionele) zorgverleners.

Minimumloon

Uw zorgverlener heeft recht op het minimumloon en vakantiegeld. Dit minimumloon moet u (minimaal) aanhouden in een zorgovereenkomst met uw zorgverlener.
Wanneer geldt het minimum loon niet?

  • Als u een zorgovereenkomst heeft met een zorginstelling.
  • Als uw zorgverlener een ondernemer is.

Kijk voor meer informatie over het minimum loon op de website van de SVB.

Reiskosten

Maakt uw zorgverlener kosten om naar u toe te reizen? Of maakt uw zorgverlener kosten onder werktijd, bijvoorbeeld omdat u naar de arts gebracht moet worden? Soms worden deze kosten vergoed. Lees meer informatie over reiskosten op de website van de SVB.

Vervoer dagbesteding

U mag uw pgb ook besteden aan de kosten van vervoer van uzelf naar de dagbesteding (groepsbegeleiding of groepsbehandeling). Per 1 januari 2023 mogen budgethouders het vervoer van en naar dagbesteding via zorg in natura ook met hun pgb inkopen. Dit geldt alleen als de instelling geen contract heeft met het Zorgkantoor voor vervoer.

U mag alleen de kosten verantwoorden van € 0,21 per km (€ 0,23 per km in 2024) wanneer de budgethouder in de auto zit. Ook budgethouders die een pgb ontvangen op basis van een indicatie voor een Zorgprofiel VV (verzorging en verpleging) mogen het pgb besteden aan de kosten van vervoer van zichzelf naar de dagbesteding.

Vergoeding hoger tarief

In een aantal specifieke situaties mag u uw professionele zorgverlener meer betalen. Dit geldt voor de zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U moet hiervoor toestemming aanvragen bij het Zorgkantoor. Bij de aanvraag voor een hoger tarief vragen we u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een motivatie waarom een hoger tarief wordt gebruikt; 
  • Een gedetailleerde omschrijving van de geleverde zorg; 
  • Het berekende tarief; 
  • De naam van de zorg verlenende instantie; 
  • De prestatiecode

Zodra we deze informatie van u hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling. U krijgt van ons bericht over de beslissing. Kijk op onze contactpagina voor onze contactgegevens. 

Snel naar: