Pgb vergoedingen en tarieven

Als u werkt met een pgb zijn er verschillende vergoedingen en tarieven waar u rekening mee moet houden. We zetten ze voor u op een rij.

Maximumtarieven pgb Wlz

Als u werkt met een pgb, bent u zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. Hiervoor neemt u zorgverleners in dienst. U spreekt met uw zorgverleners af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij leveren. U dient zich hierbij te houden aan de maximum tarieven. Deze zijn landelijk bepaald.

Type

Maximum tarief 2023

Maximum tarief 2024

Informele zorgverlener

€ 22,98 per uur

€ 24,44 per uur

Formele zorgverlener*

€ 72,39 per uur

€ 77,00 per uur

Dagbesteding

€ 66,64 per dagdeel

€ 70,88 per dagdeel

 

*Met een formele (professionele) zorgverlener bedoelen we een zorgverlener die:

 • als onderneming zorg verleent en ook zo geregistreerd staat in het handelsregister, of,
 • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die als zorgverlener staat geregistreerd in het handelsregister en geen familie van u is, of,
 • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is.

Alle andere zorgverleners noemen we informele (niet-professionele) zorgverleners.

Minimum loon

Uw zorgverlener heeft recht op het minimumloon en vakantiegeld. Dit minimumloon moet u (minimaal) aanhouden in een zorgovereenkomst met uw zorgverlener.
Wanneer geldt het minimum loon niet?

 • Als u een zorgovereenkomst heeft met een zorginstelling.
 • Als uw zorgverlener een ondernemer is.

Kijk voor meer informatie over het minimum loon op de website van de SVB.

Vergoedingenlijst

In de vergoedingenlijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of deze vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden. Dit is de vergoedingenlijst pgb Wlz die door alle zorgkantoren gebruikt wordt.

Let op! Komt een onderwerp niet op de lijst voor? Dit betekent niet dat dit wel of geen zorg is die uit het pgb betaald mag worden. Er is dan over dit onderwerp geen uitspraak gedaan of er worden niet vaak vragen over gesteld. Staat een onderwerp niet op de lijst en heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op.

Maximaal budget per zorgprofiel

Als u een pgb krijgt toegekend, wordt er een budget op maat toegekend. Dit budget hebben we samen met u afgestemd. In deze tabel kunt u zien hoeveel budget u maximaal voor uw zorgprofiel kunt ontvangen. Van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een ZZP of een zorgprofiel).

  Reiskosten

  Maakt uw zorgverlener kosten om naar u toe te reizen? Of maakt uw zorgverlener kosten onder werktijd, bijvoorbeeld omdat u naar de arts gebracht moet worden? Soms worden deze kosten vergoed. Lees meer informatie over reiskosten op de website van de SVB.

  Vervoer dagbesteding

  U mag uw pgb ook besteden aan de kosten van vervoer van uzelf naar de dagbesteding (groepsbegeleiding of groepsbehandeling). Per 1 januari 2023 mogen budgethouders het vervoer van en naar dagbesteding via zorg in natura ook met hun pgb inkopen. Dit geldt alleen als de instelling geen contract heeft met het Zorgkantoor voor vervoer.

  U mag alleen de kosten verantwoorden van € 0,21 per km (€ 0,23 per km in 2024) wanneer de budgethouder in de auto zit. Ook budgethouders die een pgb ontvangen op basis van een indicatie voor een Zorgprofiel VV (verzorging en verpleging) mogen het pgb besteden aan de kosten van vervoer van zichzelf naar de dagbesteding.

  Vergoeding hoger tarief

  In een aantal specifieke situaties mag u uw professionele zorgverlener meer betalen. Dit geldt voor de zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U moet hiervoor toestemming aanvragen bij het Zorgkantoor. Bij de aanvraag voor een hoger tarief vragen we u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een motivatie waarom een hoger tarief wordt gebruikt; 
  • Een gedetailleerde omschrijving van de geleverde zorg; 
  • Het berekende tarief; 
  • De naam van de zorg verlenende instantie; 
  • De prestatiecode

  Zodra we deze informatie van u hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling. U krijgt van ons bericht over de beslissing. Kijk op onze contactpagina voor onze contactgegevens. 

  Snel naar: