Persoonsgebonden budget (pgb)

U regelt zelf uw langdurige zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Of u denkt erover om langdurige zorg zelf in te gaan kopen. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Regeling extra budget pgb

Ontvangt u een pgb en kunt u onvoldoende zorg inkopen? In sommige gevallen kunt u extra budget aanvragen.

Klacht indienen

Bent u ontevreden over ons? Over onze werkwijze of de manier waarop u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de beslissing.

Fraudebeleid en -melden

Fraude met zorggeld vinden we onacceptabel. We werken actief aan het voorkomen, opsporen en aanpakken van fraude. Heeft u een vermoeden? Meld het ons.

Persoonlijke verhalen

Hoe is het om pgb-budgethouder te zijn en wat komt er allemaal bij kijken? In een reeks persoonlijke gesprekken geven we u inzicht in hoe het is om zaken te regelen voor jezelf of een naaste.

Lees verhalen

Hans met zoon op fiets in de bergen

Klantenpanel budgethouders pgb

Wist u dat we ook een klantenpanel voor budgethouders hebben? In deze bijeenkomsten gaan we in gesprek met budgethouders en vertegenwoordigers die zorg ontvangen via het pgb. De focus ligt hierbij op hun ervaringen. Met als doel onze dienstverlening naar u te verbeteren en een betere klantervaring te bieden. Voorbeelden van onderwerpen zijn de informatievoorziening vanuit het Zorgkantoor (brieven en communicatie-uitingen) en de afstemming tussen het Zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De uitnodiging voor het klantenpanel ontvangt u zodra wij u benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek.

Vragen over uw pgb?

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget? Neem contact op met de afdeling pgb.

Of stel uw vraag via ons contactformulier