Persoonsgebonden budget (pgb)

U regelt zelf uw langdurige zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Of u denkt erover om langdurige zorg zelf in te gaan kopen. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Langdurige zorg met een pgb

Wanneer u zelf zorg inkoopt, is het handig om goed op de hoogte te zijn van alle regels en richtlijnen waar u mee te maken krijgt.

Wij informeren u graag over de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen.

Hulp bij uw pgb-aanvraag

Om zelf uw persoonsgebonden budget (pgb) te beheren, moet u op de hoogte zijn van regels en richtlijnen.

Wij informeren u graag over de belangrijkste onderwerpen.

Zo vraagt u pgb aan

Zorgovereenkomst wijzigen

Als er wijzigingen zijn in de zorgovereenkomst, geeft u dit dan tijdig door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als de zorgovereenkomst een einddatum heeft en u wilt nog wel zorg inkopen bij deze zelfde zorgverlener, dan levert u een nieuwe zorgovereenkomst aan.

Belangrijke termen en onderwerpen

 • Wijzigingen in uw pgb of zorgovereenkomst

  Uw zorgovereenkomst wijzigen is bijvoorbeeld nodig wanneer:

  • Uw zorgaanbieder meer uren voor u gaat werken
  • U een loonsverhoging gaat geven
  • U de reiskostenvergoeding wijzigt
  • Uw zorgverlener een nieuw of gewijzigd Kamer-van-Koophandel (kvk)-nummer heeft.

  Wilt u de zorgovereenkomst of gegevens wijzigen? Kijk dan op de website van het SVB.
  U heeft een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving nodig als:

  • Uw zorgaanbieder andere zorg gaat leveren
  • Een nieuwe zorgaanbieder zorg gaat leveren

  Regel dan samen met uw zorgverlener een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Een zorgovereenkomst vind u op de website van de SVB. Het formulier Zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst (pdf) kunt u invullen op onze website. Klik hier voor een toelichting op de zorgbeschrijving. 

  Stuur ze op aan het Zorgkantoor

  Dat kan per post of per e-mail. De SVB krijgt van ons een kopie van de zorgovereenkomst(en). Zodra de zorgovereenkomst is goedgekeurd krijgt de SVB van ons een seintje. De SVB betaalt daarna uw zorgverlener(s). Hou er rekening mee dat hier wel 6 weken overheen kan gaan.
  Verandert u voor dezelfde zorg van zorgaanbieder? Dan zegt u de overeenkomst op met uw oude zorgaanbieder. Met uw nieuwe zorgverlener regelt u een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

 • Huisbezoek en bewuste keuzegesprekken

  De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat met alle nieuwe budgethouders een zogenoemde ‘bewuste-keuze-gesprek’ moet worden gevoerd. Daarnaast bezoekt het zorgkantoor budgethouders thuis, die al een pgb hebben. We willen graag weten of de budgethouders tevreden zijn over de zorg die ze inkopen. Het zorgkantoor heeft de taak om na te gaan of het pgb wordt besteed aan waarvoor het bedoeld is, namelijk voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • Langdurig verblijf

  Als u bent geïndiceerd voor langdurig verblijf dan wordt uw budget gebaseerd op de Toekenningstabel bij langdurig verblijf (ZZP). Het budget voor budgethouders met een indicatie voor verblijf (‘ZZP-indicatie’) is gebaseerd op de toekenningstabel langdurig verblijf (ZZP). Kijkt u voor meer informatie in de Toekenningstabel bij langdurige verblijf (ZZP).

  Lees meer over langdurig verblijf

 • Extra budget aanvragen

  Ontvangt u een pgb en kunt u onvoldoende zorg inkopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra budget. De Wlz kent namelijk enkele regelingen voor mensen die meer zorg nodig hebben dan ze met hun budget kunnen inkopen.
  Het gaat om:

  • Extra kosten thuis
  • Terminale zorg (extra zorg in de laatste fase van het leven)
  • Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
  • Meerzorg
  • Persoonlijk Assistentie Budget

  Wilt u meer weten? Leest u dan de regelingen voor extra budget.
  Heeft u vragen of denkt u in aanmerking te komen voor één van deze regelingen, neem dan contact op met de afdeling Pgb van het Zorgkantoor. Wij helpen u graag verder.

 • Regeling extra kosten thuis

  Extra Kosten Thuis (EKT) is extra budget voor Wlz-zorg thuis. Dit is mogelijk als uw zorgprofiel te weinig financiële ruimte biedt en u niet uitkomt met uw budget. Het budget kan dan met maximaal 25% worden verhoogd. Wie kunnen een beroep doen op EKT?

  EKT is beschikbaar voor iedereen met Wlz-zorg thuis als:

  • u zorg vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) of modulair pakket thuis (MPT) ontvangt;
  • waarbij het beschikbare aantal uren/budget aantoonbaar onvoldoende is, en
  • met inzet van EKT alsnog verantwoorde zorg thuis geboden kan worden

  Heeft u een MPT?

  Dan beoordeelt uw zorgaanbieder in hoeverre extra zorg nodig is.

  Koopt u uw zorg in met een pgb?

  En komt u niet uit met uw huidige budget? Neem dan contact op met de afdeling Pgb van het zorgkantoor. U krijgt dan een aanvraagformulier. We toetsen vooraf, op basis van het aanvraagformulier en aanvullende voorwaarden, of het extra budget noodzakelijk is.

 • Misbruik en fraude

  We stellen als Menzis Zorgkantoor geld beschikbaar voor mensen die Wlz-zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget. We gaan er vanuit dat dit geld wordt uitgegeven aan de zorg waarvoor het bedoeld is. Fraude met zorggeld vinden we dan ook onacceptabel. Daarom werken we actief aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en aanpakken van fraude met zorggeld.

  Zo doen we dat

 • Gewaarborgde hulp

  Bij een pgb komt veel kijken. Een gewaarborgde hulp kan u hierbij helpen door de taken van het pgb van u over te nemen.

  Heeft u een indicatie voor een zorgprofiel 4 t/m 7 VV, 4 t/m 8 VG of GGZ-W 1 tot en met 4? Dan is een gewaarborgde hulp zelfs verplicht. Deze gewaarborgde hulp kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
  Wilt u een gewaarborgde hulp uw pgb laten regelen? Vul dan de verklaring gewaarborgde hulp in en stuur deze naar ons op. Wij beoordelen dan of uw gewaarborgde hulp aan de eisen voldoet. Verandert er iets? Dan moet u dit doorgeven aan het zorgkantoor.
  Lees meer (pdf) over de taken, verantwoordelijkheden en voorwaarden van de gewaarborgde hulp

 • Medezeggenschap

  Wilt u graag uw feedback of ervaringen delen over de ondersteuning van Menzis Zorgkantoor die u heeft gekregen? Dat kunt u op verschillende manieren doen.

  Lees meer hierover op onze pagina over medezeggenschap.

   

Vragen over uw pgb?

Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 10.30 -15.30 uur) of mail naar pgbwlz@menzis.nl

Of stel uw vraag via ons contactformulier