Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het Zorgkantoor? Bijvoorbeeld de beëindiging van uw persoonsgebonden budget? Een beslissing over uw zorg in natura thuis? Of de afwijzing van uw zorgverlener? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Wat zet ik in mijn bezwaarschrift?

Om een bezwaar te maken, moet u een bezwaarschrift indienen. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van Menzis Zorgkantoor. Zorg ervoor dat onderstaande gegevens tenminste in uw bezwaarschrift staan:

  • De datum van uw bezwaarschift;
  • Uw naam en adres;
  • De datum en kenmerk van ons besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • U kunt ook een kopie van het besluit toevoegen aan uw brief;
  • De reden van uw bezwaar;
  • Uw handtekening.

Zonder deze gegevens kunnen we uw bezwaarschrift niet in behandeling nemen. Vermeld in het bezwaarschrift bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres. We kunnen dan snel en eenvoudig contact met u opnemen om de afhandeling van uw bezwaarschrift te versnellen.

Let op: stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit. Anders kunnen we uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandelen. Wilt u zeker weten dat uw bezwaar bij het juiste adres is aangekomen? Dan adviseren we u om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen.
 

Iemand anders bezwaar laten maken

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Voeg dan bijgaande machtiging toe, waarin staat aangegeven dat diegene namens u de bezwaarprocedure mag voeren.

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt? 

Nadat we uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Ook kunnen we u vragen uw bezwaarschrift nader toe te lichten tijdens een hoorzitting. Binnen 12 weken, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn, krijgt u een schriftelijk antwoord. Het antwoord op uw bezwaarschrift is een ‘beslissing op bezwaar’. We streven ernaar om zo snel mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

Beroep aantekenen tegen beslissing bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u naar de rechtbank. U tekent dan beroep aan bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Hoe dit precies werkt, leest u in de brief die u van ons krijgt.

Opsturen bezwaarschrift

Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na het besluit op naar:

Menzis Zorgkantoor
Afdeling Bezwaar & Klacht Wlz
Postbus 477
7500 AL Enschede

Klacht

Bent u niet tevreden over uw zorg, een zorgverlener, een medewerker, of Menzis Zorgkantoor? Laat het ons weten. 

Klacht indienen

Veelgestelde vragen